Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №81

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22  грудня 2021 року                                                                        № 81

 

Про бюджет Фортечного району  

у місті Кропивницький на 2022 рік

 

(11528601000)

(код бюджету)

 

         Керуючись статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Кропивницької міської ради від __ грудня 2021 року  № __ «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі  8 245 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету району у   місті – 8 155 800 гривень та доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 90 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі  8 245 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету району у місті – 8 155 800 гривень та видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 90 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у розмірі 1000 гривень.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Умови надання іншої субвенції з бюджету міської територіальної громади бюджету Фортечного району у місті Кропивницький визначаються договорами сторін між міською радою та районною у місті радою.

 

4. Затвердити розподіл видатків бюджету району у місті на реалізацію місцевих програм у сумі 1 644 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 та 44 частини першої статті 64, статтею 68 та трансферти, визначені пунктом 5 статті 101 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Фортечного району у місті Кропивницький видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

9. Головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:   

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 

 10. Якщо в процесі виконання бюджету Фортечного району у місті Кропивницький зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

1)                    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2)                    видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Фортечного району у місті Кропивницький та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

11. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від   14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення районної у місті ради про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький  на 2022 рік.

 

12.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету Фортечного району у місті Кропивницький, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

 

13. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

 

14.  Додатки 1, 2, 3 та 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Голова районної у місті ради                                Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 ДОДАТОК