Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №79

  

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 23 грудня  2021 року                                                                          №  79

 

Про Програму фінансової підтримки

органів самоорганізації населення

Фортечного району  м. Кропивницького на 2022 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в   Україні",   рішенням  Кіровоградської   міської  ради  від 25 березня  2021 року № 168 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому   радам восьмого  скликання   та   їх  виконавчим  органам”, з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки органів самоорганізації населення  Фортечного району м. Кропивницького (далі – Програма) на 2022 рік (додається).

 

         2.Фінансовому відділу районної у місті ради при затвердженні бюджету Фортечного району у місті Кропивницький  на 2022 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку та інвестицій, з питань житлово – комунального господарства, охорони природного середовища, запобігання надзвичайних ситуацій, транспорту та енергозбереження, зв’язків з квартальними комітетами, ОСББ та заступника голови районної у місті ради.

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                         Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

Олена ГОЛУБ 24 32 60

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення Фортечної районної

                                                                                  у м. Кропивницькому  ради

                                                                           «___» грудня 2021 року

                                                 №  ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

фінансової підтримки

органів самоорганізації населення

Фортечного району  м. Кропивницького на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький

2021 рік

2

 

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки

органів самоорганізації населення

Фортечного району  м. Кропивницького на 2022 рік

 

 

Програма:

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми 

Організаційний відділ  виконкому

 

2.

Розробник Програми

Організаційний відділ  виконкому

 

3.

Виконавець Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради, організаційний відділ  виконкому

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради, організаційний відділ  виконкому, квартальні комітети Фортечного району м. Кропивницького

5.

Терміни реалізації Програми

2022 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

651559,00  грн.

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

I. Вступ

 

  Програма фінансової підтримки органів самоорганізації населення   Фортечного району м. Кропивницького на 2022 рік визначає порядок організації діяльності квартальних комітетів за місцем проживання.

У Фортечному районі м. Кропивницького станом на 20 грудня 2021 року створені та функціонують 29 органів самоорганізації населення – квартальних комітети.

Органи самоорганізації населення Фортечного району  м. Кропивницького є представницькими органами (виборними), які створені та діють на підставі законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», Положення про квартальні комітети Фортечного  району м. Кропивницького.

 

II. Мета Програми

 

Програма створена з метою підвищення результативності роботи голів квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі – квартальні комітети району)  у вирішенні важливих питань місцевого значення за місцем проживання, в межах відповідних кварталів, та відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.

 

III. Завдання Програми

 

Завданням Програми є щоквартальна фінансова підтримка органів самоорганізації населення Фортечного району м. Кропивницького, які здійснюють роботу відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.         

 

IV.  Напрямки діяльності та фінансування заходів

 

Основними критеріями  щоквартальної фінансової підтримки органів самоорганізації населення Фортечного району м. Кропивницького відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» є їх ставлення до обов’язків, особистий внесок  у соціально-економічний, культурний розвиток відповідної території, виконання доручень, активність у громадському житті району та міста в цілому.

 

 

 

4

 

Фінансова підтримка органів  самоорганізації   населення    Фортечного

району м. Кропивницького надається за рахунок  коштів місцевого бюджету. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

Претендувати  на отримання фінансової підтримки за рахунок коштів     місцевого бюджету мають право органи самоорганізації населення, створенні відповідно до рішення районної у місті ради від 10 вересня 2021 року № 65 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького» та легалізовані шляхом повідомлення виконавчого комітету районної у місті ради.

Матеріальна  допомога   виплачується   голові  відповідного квартального

комітету, а у разі його відсутності – заступнику голови відповідного квартального комітету.

Основними   умовами   виплати  матеріальної   допомоги  є   виконання перспективного плану відповідного квартального комітету,  високі показники у роботі, сумлінне, вчасне та якісне виконання обов’язків, завдань  та   доручень голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, посадових осіб організаційного відділу виконкому. За результатами оцінки якості виконання завдань органами самоорганізації населення, організаційний відділ виконавчого комітету формує свої пропозиції щодо виплати  фінансової підтримки у вигляді матеріальної допомоги, узгоджує їх із заступником  голови районної у місті ради та подає на підпис голові районної у місті ради.

 Визначення  розміру   фінансової  підтримки  у   вигляді  матеріальної допомоги органів самоорганізації населення Фортечного району  м. Кропивницького залежить від їх особистого вкладу у загальні результати роботи.

 

V. Очікуваний результат Програми

 

Реалізація програми дозволить активізувати роботу органів самоорганізації населення по виконанню покладених на них повноважень і творчого ставлення до своїх громадських обов’язків, а також до ініціативного підходу у вирішенні питань, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування

 

Бухгалтерсько  –  господарський  відділ   виконавчого    комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради виконує заходи програми щодо здійснення виплати матеріальної допомоги  за диференційованим підходом.

Основою щомісячного розрахунку є розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на  1 січня відповідного року на рівні:

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 1,3, якщо на території квартального комітету мешкає більше 3000 осіб;

 

5

 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 1,2, якщо на території квартального комітету мешкає більше 2800 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 1,1, якщо на території квартального комітету  мешкає більше  2600 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 1, якщо на території квартального комітету мешкає більше  2400 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,9, якщо на території квартального комітету мешкає більше 2200 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,8, якщо на території квартального комітету мешкає більше 2000 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,7, якщо на території квартального комітету мешкає більше 1800 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,6, якщо на території квартального комітету мешкає більше 1600 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,5, якщо на території квартального комітету мешкає більше 1300 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,45, якщо на території квартального комітету  мешкає більше 1000 осіб;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з коефіцієнтом 0,35, якщо на території квартального комітету мешкає менше 1000 осіб.

Розмір фінансової допомоги затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради у вигляді  додатку до Порядку на відповідний бюджетний рік.

Розмір    матеріальної    допомоги   може   змінюватися   повністю або

частково в залежності від виконання перспективного плану відповідного квартального комітету, ефективності роботи керівників (заступників) органів самоорганізації населення, невиконання  чи неповного виконання доручень та завдань.

Загальний розмір фінансової підтримки виплачується в межах коштів,

передбачених у кошторисі на відповідний рік.

 

VII. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням програми здійснюють: заступник голови районної у місті ради,  організаційний відділ виконавчого комітету  та постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку та інвестицій, з питань житлово – комунального господарства, охорони природного середовища, запобігання надзвичайних ситуацій, транспорту та енергозбереження, зв’язків з квартальними комітетами, ОСББ.

 

____________________________