Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Проект рішення № 30

           Проект

У К Р А Ї Н А

 

 

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ДРУГОЇ СЕСІЇ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» лютого 2021 року                                                                             №______

 

Про припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи –

управління соціального захисту населення виконавчого комітету

Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом

приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики

Кропивницької міської ради

 

         Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 11, 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статтями  40, 43-1, 49-2, 49-4, 116, 184 Кодексу законів про працю України, статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, враховуючи пункт 8 рішення Кропивницької міської ради від  02 лютого 2021 року № 49 «Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради», районна у місті рада

ВИРІШИЛА:

     1. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 03197635, місце знаходження: 25030, місто Кропивницький, вулиця Шатила, 12) шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту  соціальної політики Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 43947572, місце знаходження: 25006, місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 41/26).

 

 

 2. Встановити строк пред’явлення вимог і претензій кредиторами – два місяці з моменту внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 03197635, місце знаходження: 25030, місто Кропивницький, вулиця Шатила, 12) шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту  соціальної політики Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 43947572, місце знаходження: 25006, місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 41/26).

 

Вимоги кредиторів щодо управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 03197635 приймаються за адресою: 25030, місто Кропивницький, вулиця Шатила, 12).

 3. Призначити головою комісії з припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 03197635, місце знаходження: 25030, місто Кропивницький, вулиця Шатила, 12) шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 43947572, місце знаходження: 25006, місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 41/26) – БАЛАНЮК Ольгу Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2682919166, 15.06.1973 року народження, паспорт серії  EA 467583), заступника начальника управління з питань соціального захисту громадян управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

 4. Затвердити склад комісії з припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради, що додається.

 5. Голові комісії з припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики  Кропивницької міської ради, заступнику начальника управління з питань соціального захисту громадян управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради БАЛАНЮК О.М.:

оприлюднити повідомлення про рішення щодо припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради та про порядок і строк пред’явлення вимог кредиторами на офіційному сайті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради  та у віснику Кропивницької міської ради «Вечірня газета»;

         з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у    

місті Кропивницькому ради шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради, вжити заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та письмово повідомити кожного з боржників в установлені Цивільним кодексом України строки;

заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників управління соціального захисту населення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради;

до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради;

провести інвентаризацію майна управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради;

відповідно до законодавства про працю запропонувати працівникам управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради працевлаштування у департаменті соціальної політики Кропивницької міської ради, а у разі відсутності вакантних посад, або відмови від працевлаштування – попередити їх про наступне вивільнення відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України;

знищити печатки та штампи правління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради;

забезпечити своєчасне надання податковим органам та Пенсійному фонду України, фонду соціального страхування документів управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування;

скласти та подати податковим органам, Пенсійному фонду України та фонду соціального страхування звітність за останній звітний період; 

після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс, надати його до виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради для затвердження Фортечною районною у місті Кропивницькому радою;                                      

забезпечити подання ліквідаційного балансу податковим органам після його затвердження Фортечною районною у місті Кропивницькому радою;

документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передати в установленому законодавством порядку до архівного відділу Кропивницької міської ради;

забезпечити подання державному реєстратору документів, передбачених законом, для проведення державної реєстрації припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради в установлені  законодавством строки;

завчасно надати профспілковій організації управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради інформацію щодо припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики  Кропивницької міської ради причину наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення;

підготувати розпорядження голови районної у місті ради про звільнення або переведення працівників управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради у зв’язку з припиненням виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної Кропивницькому ради шляхом  приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради;

не пізніше ніж за два місяці попередити працівників управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради про наступне вивільнення;

про заплановане вивільнення працівників управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради довести до відома Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості;       

при звільненні (переведенні) працівників забезпечити виплату всіх сум, що їм належать, в день звільнення;

провести консультації з профспілкою організацією управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради про заходи щодо пом’якшення несприятливих наслідків звільнення працівників.

 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я    (  _______  ).

 

 

 

Голова районної у місті ради                                     Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 
 

Додаток

 

до рішення Фортечної районної

 

у місті Кропивницькому ради

 

«____» __________ 2021 року № ____

 
 

 

 

СКЛАД

 

  

комісії з припинення виконавчого органу зі статусом юридичної особи – управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради шляхом приєднання (реорганізації) до департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради

 

 

   

 

 

 

Голова комісії:

 

 

 

 

БАЛАНЮК

 

Ольга

 

Миколаївна

 

 

 

заступник начальника управління з питань соціального захисту громадян управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

 

 

Члени комісії:

 
 

 

БРИНЗА

 

Михайло Анатолійович

 

 

 

 

 

заступник начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків)                                                       

 

 

ГАПЛИКОВА

 

Ірина

 

Іванівна

 

 

 

 

 

начальник відділу кадрів управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

 

 

ДУБРОВА

 

Юлія

 

Олександрівна

 

 

 

 

 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

 

 

УМАНЕНКО

 

 Наталія

 Семенівна
 

 

 

головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення (управління со