Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №85

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06 жовтня 2021 року                                                     № 85 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо проведення звітно – виборної кампанії

зі створення та легалізації органів самоорганізації

населення Фортечного району м. Кропивницького

 

Керуючись ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 6, ч. другою ст. 10 та ст. 11 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статтями 71 та 72 КЗпП України, у зв’язку із закінченням повноважень органів самоорганізації населення Фортечного району м. Кропивницький, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити    Методичні       рекомендації  щодо   проведення звітно –

виборної кампанії   зі створення та легалізації органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) Фортечного району м. Кропивницького (Додаток 1).

 

2. Затвердити графік проведення звітно – виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах Фортечного  району                                    м. Кропивницького  у 2021 році (Додаток 2).

 

3. Затвердити норму представництва громадян на звітно – виборних зборах (конференціях) у квартальних комітетах Фортечного  району                       м. Кропивницького  у 2021 році (Додаток 3).

   

4. Головам квартальних комітетів Фортечного  району                                      м. Кропивницький до 15 грудня 2021 року надати організаційному відділу виконавчого комітету документи згідно з додатком 5 до Методичних рекомендацій щодо   проведення звітно – виборної кампанії зі створення та легалізації органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) Фортечного району м. Кропивницького для подальшої легалізації органу самоорганізації населення.

 

2

 

5.пДоручити організацію проведення  звітно–виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах Фортечного  району                                    м. Кропивницького організаційному відділу виконавчого комітету.

 

6. Бухгалтерсько – господарському відділу виконавчого комітету  забезпечити перевезення відповідальних працівників виконавчого комітету районної у місті ради під час проведення  звітно – виборних зборів (конференцій).

 

7. За роботу у вихідні дні надати відгули працівникам виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради у зручний для них час.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Фортечної районної у місті Кропивницькому ради І. ЖАРОВУ.

 

 

Голова районної у місті ради                        Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Жарова 24 79 22

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у                              м. Кропивницькому ради

06  жовтня 2021 року

№ 85

 

 

Методичні рекомендації

щодо порядку проведення звітно-виборної кампанії із створення та легалізації органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) Фортечного району м. Кропивницького

 

 

Методичні рекомендації щодо порядку проведення звітно – виборної кампанії із створення та легалізації органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) Фортечного району м. Кропивницького (далі – Методичні рекомендації) визначають основні умови, які необхідно виконати для створення та легалізації органів самоорганізації населення. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

 

I.                  Загальні положення

 

1.1            Основні  терміни:

органи самоорганізації населення (далі – ОСН) – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території району у місті або його частини, для вирішення завдань, передбачених цими методичними рекомендаціями;

власні повноваження ОСНу — повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України міською, районною у місті радами органу самоорганізації населення під час його утворення;

делеговані повноваження ОСНу – повноваження міської, районної у місті рад, якими вони додатково наділяють орган самоорганізації населення.

1.2. ОСН є однією з форм участі членів територіальної громади району у вирішенні окремих питань місцевого значення. Створюються вони за територіальною ознакою.

Територія, у межах якої діє квартальний комітет, визначається рішенням районної у місті ради, що дала дозвіл на створення квартального комітету.

1.3. Основними завданнями ОСНу є:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

2

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Право жителів обрати та бути обраними до ОСНу:

1.4.1. Обирати та бути обраними до ОСНу в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення» (далі –Закон), можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Особами, які на законних підставах проживають на території квартального комітету є:

члени територіальної громади Фортечного району, місце проживання яких зареєстроване у встановленому порядку на зазначеній території;

фізичні особи, які проживають на території квартального комітету і чиє проживання засвідчують сусіди;

повнолітні члени сімей осіб, зазначених у пункті 1 та 2, проживання яких у межах зазначеної території засвідчують сусіди.

1.4.2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

1.5. Термін повноважень органу самоорганізації населення.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі-районна у місті рада), якщо інше не передбачено рішенням районної у місті ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

1.6. Короткий опис процедури створення та легалізації ОСНу:

1.6.1. Етапи створення органу самоорганізації населення;

1.6.2. Порядок проведення вуличних зборів для обрання делегатів на конференцію;

1.6.3. Порядок проведення конференції з ініціювання створення органу самоорганізації населення;

1.6.4.          Легалізація органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету Фортечної районної у                                       м. Кропивницькому ради (далі- виконавчий комітет);

1.6.5. Легалізація органу самоорганізації населення шляхом його реєстрації.

 

II.              Етапи створення  органу самоорганізації населення

 

1.1.         Ініціація створення ОСН.

Організовується проведення засідання ініціативної групи, на якому учасники пропонують створити ОСН.

 

3

На засіданні ініціативної групи розглядається питання щодо створення органу самоорганізації населення, визначаються його орієнтовні територіальні межі та основні завдання, які необхідно виконати ініціативній групі.

Ініціативна група  обирає зі свого складу голову групи і секретаря. Ініціативна група протоколює свої засідання. Протокол ініціативної групи підписуються головою та секретарем. Ініціативна група припиняє свою діяльність шляхом звітування про свою роботу на конференції з ініціювання створення ОСН  та перед обранням головуючого конференції.

1.2.Порядок отримання дозволу на створення органу самоорганізації

населення.

Дозвіл на створення ОСНу надається районною у місті радою.

Для отримання дозволу необхідно надати до виконавчого комітету наступні документи:

1.     Заява про створення органу самоорганізації населення (Додаток 1 до

Методичних рекомендацій);

2.     Протокол зборів ініціативної групи мешканців Фортечного району,

які на законних підставах проживають на території Фортечного району                   м. Кропивницького (Додаток 2 до Методичних рекомендацій);

3.     Список жителів за місцем проживання, які були присутні на зборах

(Додаток 1 до Протоколу зборів ініціативної групи мешканців).

Питання про створення органу самоорганізації населення, вноситься на розгляд районної у місті ради та розглядається на найближчому засіданні ради.

У рішенні районної у місті ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов’язково визначаються його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

         Рішення районної у місті ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, покладається на виконавчий комітет.

Виконавчий комітет затверджує:

                     методичні рекомендації щодо порядку проведення звітно – виборної кампанії із створення та легалізації ОСНу (Додаток 1 до рішення виконавчого комітету);

                     графік проведення звітно – виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах Фортечного району м. Кропивницького  у 2021році (Додаток 2 до рішення виконавчого комітету);

                     норму представництва громадян на звітно – виборних зборах (конференціях) у квартальних комітетах Фортечного  району                                    м. Кропивницького  у   2021  році    (Додаток  3  до  рішення  виконавчого

 

4

комітету), а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

 

III.           Порядок проведення вуличних зборів

для обрання делегатів на конференцію

 

Ініціативна  група забезпечує   проведення вуличних зборів  з  метою

обрання делегатів, які будуть представляти інтереси мешканців на звітно -виборних зборах (конференціях) під час обрання органу самоорганізації населення.

Відкриває вуличні збори голова ініціативної групи. На кожних вуличних зборах обирається свій голова та секретар, який забезпечує подальше ведення вуличних зборів та обрання делегата для участі у конференції.

Кількість делегатів визначена нормою представництва громадян на звітно – виборних зборах (конференціях) у квартальних комітетах Фортечного  району  м. Кропивницького  у 2021 році (Додаток 3 до рішення виконавчого комітету).

У разі, якщо кількість мешканців не перевищує 200 осіб, проводяться загальні збори (конференції)  на відповідному квартальному комітеті відповідно до ст. 10 Закону України «Про органи самоорганізації населення».

Кожен делегат на конференції представляє стільки мешканців, скільки осіб його висунули на вуличних зборах для представництва під час проведення конференції.

Протокол вуличних зборів мешканців Фортечного району, які на законних підставах проживають на території квартальних комітетів, обмеженими вулицями (Додаток 3 до Методичних рекомендацій) підписує голова та секретар вуличних зборів і подає його голові ініціативної групи для подальшого опрацювання.

 

IV.           Порядок проведення конференцій з ініціювання створення органу самоорганізації населення

 

4.1. Перед початком проведення конференції з ініціювання створення ОСН проводиться реєстрація її учасників (Додаток 1 до Протоколу конференцій з ініціювання створення ОСН).

4.2. Відкриває конференцію голова ініціативної групи та звітує про проведення вуличних зборів з метою створення ОСН.

З числа присутніх мешканців відповідних квартальних комітетів обирається голова конференції, секретар, кількісний та персональний склад лічильної комісії.

Зборип(конференції)азоініціювання створення органу самоорганізації населення  відповідних квартальних комітетів протоколюються (Додаток 4 до

 

5

Методичних рекомендацій).  Протокол підписується головою та секретарем зборів (конференцій).

4.3. Лічильна комісія звітно – виборних зборів (конференцій) мешканців певного квартального комітету Фортечного району                                    м. Кропивницького (далі – Лічильна комісія) утворюється для проведення таємного голосування з виборів голови квартального комітету та членів органу самоорганізації населення.

Лічильна комісія обирає на своєму засіданні голову, заступника та секретаря лічильної комісії, про що складає протокол, який доводиться до відома мешканців відповідного квартального комітету (Додаток 5 до Методичних рекомендацій). Кількісний склад лічильної комісії складається не менш, як з трьох осіб.

Лічильна комісія затверджує форму бюлетеня для таємного голосування та демонструє його делегатам конференції, роз’яснюючи процедуру таємного голосування.

Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

За підсумками засідань лічильної комісії складається протокол, який підписується всіма членами комісії. Рішення лічильною комісією приймається більшістю голосів членів комісії.

4.4. Відкритим голосування затверджується порядок денний та регламент роботи конференції з ініціювання створення ОСН на відповідному квартальному комітеті та Положення про квартальний комітет.

4.5. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, його кількісний склад повинен дорівнювати непарній цифрі.

Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

4.6. Висування кандидатур.

Висування кандидатур відбувається під час  засідання. При цьому називається прізвище, ім’я, по батькові кандидата.

         Кандидат, повинен повідомити про свою згоду на участь у виборах або відмову, що не підлягає обговоренню. Кількість кандидатів не обмежується, але висування не може бути завершено, поки не одержано згоду принаймні одного кандидата на участь у виборах.

         Кандидат на посаду голови квартального комітету виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати 10 хвилин. Після виступів кандидатів проводиться обговорення. Виступаючі в обговоренні мають право на агітацію «за» або «проти» будь-якого кандидата, який бере участь у виборах.

        

 

6

Після обговорення формується бюлетень (Додаток 6 до Методичних рекомендацій) для таємного голосування для проведення виборів голови квартального комітету та його членів.

Прізвища кандидатів, які дали згоду на участь у виборах, вносяться до бюлетеня.

         4.7. Після процедури голосування, головуючий надає слово голові лічильної комісії для оголошення результатів таємного голосування з обрання нового складу квартального комітету (Додаток 7 до Методичних рекомендацій).

4.8. Більшістю голосів приймається рішення про покладання повноважень на голову ОСН  здійснювати подальші дії для легалізації ОСН шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

4.9. Дія рішень конференції, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинена Фортечною районною у місті Кропивницькому  радою або її виконавчим органом до вирішення питання про законність зборів у судовому порядку.

 

 

V. Легалізація органу самоорганізації населення  шляхом письмового повідомлення Виконавчого комітету Фортечної районної у                                          м. Кропивницькому ради

 

5.1. Легалізація органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради.

5.2. Для реєстрації органу самоорганізації населення голова квартального комітету подає до виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради письмове повідомлення (Додаток 8 до Методичних рекомендацій).