Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №78

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21  вересня 2021 року                                                   № 78

 

Про надання дозволу опікуну

З****на виконання дій від імені

недієздатного дядька Б****

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею       52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями                              71, 655 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву опікуна                           З****від 06 липня 2021 року Вх. № ***, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради * (витяг з протоколу                  № 9 від 10 вересня 2021 року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну З***відчужити  1/2 та 1/3 частки житлового будинку за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. П***, які належать його підопічному недієздатному дядькові Б****на праві приватної спільної часткової власності згідно зі свідоцтвом про право на спадщину за законом від 13 квітня 2021 року № *** та свідоцтвом про право на спадщину від                      13 квітня 2021 року № ***, за умови дарування на ім’я недієздатного Б***1/2 частки житлового будинку за адресою: О** область, А** район, с. В**, вул.М ***.

 

         2. Опікуну З****:

 

виконати дії щодо зняття з реєстрації місця проживання  недієздатного Б****року народження, за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград),          вул. П***та зареєструвати місце його проживання за адресою: О*** область, А*** район, с. В***, вул. М***;

 

 

 

2

 

         надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договорів, укладених відповідно до частини 1 цього рішення та копію паспорта Б***з відміткою місця його реєстрації за новою адресою, в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Закаблуковського В.О.

 

 

Голова районної у місті ради                      Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна ГОЛУБ  32 18 83