Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №75

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21  вересня 2021 року                                                                       № 75

 

Про надання дозволу опікуну

Б***на виконання дій від імені

недієздатного  брата Б***

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею       52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями                              71, пунктом 4 статті 1269 Цивільного кодексу України, розглянувши заяву опікуна Б***від 08 вересня 2021 року вх. № Б – ***о/п, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № 9 від 10 вересня 2021 року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Б***оформити на недієздатного брата Б***спадкове майно, що належить йому за законом, та залишилося після смерті матері Б***.

 

         2. Опікуну Б***надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна на ім’я недієздатного Б***до 01 вересня 2022 року.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Закаблуковського В.О.

 

 

Голова районної у місті ради                      Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

Тетяна ГОЛУБ  32 18 83