Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №73

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 18 серпня 2020 року                                                                          №73

 

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року    1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.  від 06 серпня 2020 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   5057   (п’ять тисяч  п’ятдесят сім)   грн.   50   коп.,   в   тому   числі    поштовий   збір 57 (п’ятдесят сім) грн. 50 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 5057 (п’ять тисяч  п’ятдесят сім) грн. 50 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.

 

 

 

 

Заступник голови районної у місті ради                                    Ірина ЖАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

„____” серпня 2020 року

№_______

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Б*– дочці Л*,  яка померла 14.07.2020 року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Г*– матері Г*,  який  помер  16.06.2020  року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Є*– тітці С*,  який  помер  20.07.2020  року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Н*– матері  Н*,  який  помер  22.07.2020  року, а/з № *;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – С*– матері С*, який помер 08.07.2020 року, а/з *.

 

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету                                Віктор Закаблуковський