Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №51

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 15» червня  2021 року                                                                 51

 

Про затвердження Плану заходів

щодо складання прогнозу бюджету

Фортечного району у місті

Кропивницький на 2023-2024 роки

 

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України та керуючись  статтями 41, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023 – 2024 роки згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                         Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА  24 63 24

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

«___» червня 2021  № ____

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки

 

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1

    2

3

4

1.

Здійснення аналізу виконання районного у місті бюджету у 2020 році та поточних бюджетних періодах 2021 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету

липень

Фінансовий відділ районної у місті ради

 

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та типової форми прогнозу  бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на середньостроковий період 

липень

Фінансовий відділ районної у місті ради

 

3.

Прогнозування обсягів доходів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький та орієнтованих граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та міста Кропивницького, аналізу виконання бюджету в попередніх  та поточному бюджетних періодах

липень

Фінансовий відділ  районної у місті ради

 

1

    2

3

4

4.

Підготовка та внесення змін, у разі необхідності, до показників «Прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2023 роки», схваленого рішенням виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради  від 23 грудня 2020 року № 132, на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 3   

липень

 

 

Фінансовий відділ  районної у місті ради

 

 

 

 

5.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період

липень

Фінансовий відділ  районної у місті ради

 

6.

Надання фінансовому відділу районної у місті ради пропозицій до прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки

серпень

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та вимогам доведених інструкцій

серпень

Фінансовий відділ  районної у місті ради

8.

Перевірка інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів пропозиціях до прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки

серпень

Фінансовий відділ районної у місті ради

 

9.

Подання прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки до виконавчого комітету районної у місті ради

серпень

Фінансовий відділ районної у місті ради

 

10.

Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки

серпень

Виконавчий комітет районної у місті ради

 

 

 

1

    2

3

4

11.

Оприлюднення на офіційному вебсайті районної у місті ради прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки 

серпень

 

 

Фінансовий відділ  районної у місті ради

 

12.

Подання проєкту рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради «Про прогноз бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2023-2024 роки» із необхідним фінансово-економічним обґрунтуванням до районної у місті ради

вересень

Фінансовий відділ  районної у місті ради

 

13.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями районної у місті ради та на пленарному засіданні районної у місті ради

вересень

Фінансовий відділ  районної у місті ради,

головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                      Інна ПОПОВКІНА