Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №43

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА  РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 квітня 2019 року                                                                 № 43

 

Про роботу опікунської ради

при виконавчому комітеті

районної у місті ради

у 2019 році

 

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого комітету                   Голуб Т.В. про роботу опікунської ради  при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2019 році, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого комітету Голуб Т.В. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради  у            2019 році взяти до уваги.

 

2. Роботу опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Голова районної у місті ради                                 Олександр КРИШКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Голуб 22 97 79

Інформація

про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

у 2019 році

 

 

         Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам» (зі змінами та доповненнями) районній у місті раді та її виконавчим органам визначено повноваження щодо вирішення питань опіки та піклування серед повнолітнього населення району.

Опікунська рада при виконавчому комітеті Фортечної районної у         м. Кропивницькому ради (далі – опікунська рада) є дорадчим органом, який утворено для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

Основним завданням органу опіки та піклування є інформування населення про порядок встановлення опіки, піклування над повнолітніми фізичними особами, ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю, надання допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, погодження кандидатур опікунів, надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб, перевірка виконання опікунських обов`язків.

У своїй роботі опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про психіатричну допомогу», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України від      26 травня 1999 року № 34/166/131/88, Типовим Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957. Основні функції та повноваження опікунської ради визначено у Положенні про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 28 березня 2017 року № 25.

З метою виконання визначених повноважень опікунською радою здійснювалася відповідна робота.

Протягом 2019 року до виконавчого комітету районної у місті ради з питань опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами звернулося  89 осіб. Відбулося 13 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 78 питань, з яких прийнято такі рішення:

                                               2

 

18 –  погодження кандидатур опікунів фізичним особам, у разі визнання їх в судовому порядку недієздатними;

25 – надання дозволів опікунам на виконання дій в інтересах та від імені недієздатних осіб;

5 –  зняття з обліку в органі опіки та піклування в зв’язку з смертю недієздатних осіб;

1 –  поновлення цивільної дієздатності особі;

2 – розгляд скарг на дії опікунів, піклувальників, помічників дієздатних фізичних осіб;

18 –  взяття на облік до органу опіки та піклування недієздатних осіб;

 9 – надання дозволу на поміщення недієздатної особи в психіатричний інтернат.

Станом на 01 квітня 2020 року на обліку опікунської ради перебуває 240 недієздатних осіб, 3 особи – обмежено дієздатні,  9 осіб, яким призначено помічників.

Інформація про стан здоров`я фізичних осіб є конфіденційною, тому надається виключно на запити відповідних органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Опікунською радою  вживаються заходи щодо захисту майнових прав недієздатних осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). Відповідні проекти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради. Так, у звітному році, за рішенням Кіровського районного суду                        м. Кіровограда повернуто у власність недієздатної особи Жеваженка М.П. однокімнатну квартиру, дозвіл на відчуження якої орган опіки не надавав.

Опікунською радою здійснюється контроль за діяльністю опікунів (піклувальників) шляхом періодичних відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

 

 

Завідувач відділу кадрового та правового

забезпечення виконавчого комітету                                                 Тетяна Голуб