Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №30

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИР І Ш Е Н Н Я

 

від «17» березня 2020 року                                                        №30

 

Про стан  кадрової роботи

у виконавчих органах районної

у місті ради у 2019 році

 

        Керуючись частиною другою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2019 році,  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах  Фортечної районної у місті Кропивницькому ради у 2019 році взяти до відома.

 

         2. Роботу виконавчих органів Фортечної районної у місті Кропивницькому ради з кадрових питань у 2019 році визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                       О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

Голуб Т.В.  22 97 79ОЬКОМУ РАДА

ІНФОРМАЦІЯ

про стан  кадрової роботи у виконавчих органах

 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 у 2019 році

 

Ведення кадрової роботи у виконавчих органах Фортечної районної у                м. Кропивницькому ради (далі – виконавчі органи районної у місті ради), відповідно до положень про відділи, покладено на відділ кадрового та правового забезпечення виконкому, відділ кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовий відділ районної у місті ради. Основними завданнями цих відділів є реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 

 Кадрова робота у виконавчих органах  районної у місті ради проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кадрової політики в органі місцевого самоврядування.

 

Відповідно до рішення Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 11 квітня 2017 року № 104 «Про затвердження структури та загальної чисельністю апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Фортечної районної у м. Кропивницькому ради», загальна чисельність  працівників складає 265,5 одиниць, з них на кінець звітного року у виконавчих органах районної у місті ради працювало:

 апарат районної у місті ради та її виконавчого комітету – 17 штатних одиниць, фактично працювало 14 (11 – посадових осіб, 3 – службовці та обслуговуючий персонал), 1 посадова особа  перебуває у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 2 посади – вакантні;

фінансовий відділ районної у місті ради –  3 штатні одиниці, фактично працювало – 3;

управління соціального захисту населення виконкому – 159 штатних одиниць,  фактично працювало 157 (140 – посадових осіб, 17 – службовці та обслуговуючий персонал),  (3 посадові особи вибули у соціальну по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 2 посадові особи приступили до виконання посадових обов’язків у зв’язку із закінченням відпустки по догляду за дитиною);

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 106,5 штатних одиниць;

комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради» – 27 штатних одиниць.

 

 

 

                                               2                         

 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється головою районної у місті ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі, згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. Оголошення про проведення конкурсу обов’язково  публікується в місцевих засобах інформації та оприлюднюється на офіційному сайті районної у місті ради. У звітному  році оголошувався один конкурс на заміщення вакантних посад, за результатами якого головою районної у місті ради  призначено 12 посадових осіб в управління соціального захисту населення виконкому.

 

У 2018 році припинили трудові відносини 18 осіб, з них: порядком переведення  – 2, за власним бажанням – 3, за угодою сторін – 11, у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 1, з інших підстав – 1. Таким чином, в управлінні соціального захисту населення виконкому постійно відбувається ротація кадрів, шляхом призначення осіб, які пройшли стажування, та (або) перебували в кадровому резерві на вищі посади.

 

Щодо фахового рівня працюючих, то із загальної кількості працюючих в апараті районної у місті ради та її виконавчого комітету  та фінансовому відділі районної у місті ради всі посадові особи мають повну вищу освіту (2 посадові особи – дві вищі освіти), в  управлінні соціального захисту населення виконкому 133 посадові особи мають повну вищу освіту. Аналіз  кваліфікаційного складу посадових осіб свідчить про високий освітній рівень  посадових осіб  виконавчих органів районної у місті ради.

 

Підвищення кваліфікації посадових осіб є одним із напрямків кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради. У 2018 році 3 посадові особи підвищили кваліфікацію в Державному навчальному закладі Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації, 3 – посадові особи приймали участь в тренінгу «Взаємодія органів державного реєстру виборців з виборчими комісіями», 1 посадова особа в Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України.

 

Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється також шляхом здобуття посадовими особами другої вищої освіти, а також самоосвіти. Голова районної у місті ради здобув другу вищу освіту  в інституті публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління  при Президентові України.

 

                                                3

З метою запобігання та протидії корупції у виконавчих органах районної у місті ради постійно проводяться навчання  посадових осіб  органу місцевого самоврядування  роз’яснень чинного законодавства України, особливу увагу приділяється питанню подання електронної декларації та дотримання термінів її подання.

 

Відділом кадрового та правового забезпечення виконкому забезпечено проведення щорічної оцінки посадових осіб  органу місцевого самоврядування. За результатами щорічної оцінки за 2018 рік, із 99 – ти посадових осіб, які підлягали щорічному оцінюванню, «високу» оцінку отримали –  60  посадових осіб, «добру» – 36 посадових осіб,  «задовільно» – 3,  «низьку» – 0.

        

         З метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених посадовими особами при виконанні ними посадових обов’язків, один раз на 4 роки проводиться атестація посадових осіб органу місцевого самоврядування. У звітному році атестації підлягали 28 посадових осіб. За результатами атестації 28 посадових осіб визнані атестованими та такими, що відповідають займаним посадам.

 

Одним із основних напрямків роботи з кадрами є застосування до працівників заходів заохочень та стягнень. Так, впродовж 2018 року,                            за поданнями керівників виконавчих органів районної у місті ради, відзнаками Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської обласної ради нагороджено – 10 осіб, Міської ради м. Кропивницького – 9 осіб,  Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації – 1 особа,  районної у місті ради та виконавчого комітету – 25 осіб, управлінням соціального захисту населення виконкому – 26 осіб. Фактів несумлінного відношення працівників до виконання службових обов’язків, порушення ними вимог чинного законодавства, виконавської та трудової дисципліни за звітний період не виявлено. До дисциплінарної відповідальності посадові особи не притягувалися.

 

Протягом звітного року  підготовлено 250 проектів розпоряджень голови районної у місті ради  з кадрових питань, 77 – з надання  відпусток.

 

         Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку, що першочерговими завданнями у здійсненні кадрової політики у виконавчих органах районної у місті ради є: системна робота з підбору професійних кадрів, рівномірний розподіл функціональних обов’язків між працівниками, постійне підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, та їх стимулювання, шляхом застосування заходів заохочень.

 

Завідувач відділу кадрового та правового  

забезпечення виконкому                                                                          Голуб Т.В.