Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №29

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  20  квітня 2021 року                                                             29

 

Про погодження проєкту рішення районної

у місті ради «Про Програму фінансової

підтримки квартальних комітетів

Фортечного району м.Кропивницького

та благоустрою території району на 2021 рік»,

що вноситься на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий бухгалтерсько-господарським та організаційним відділами районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м.Кропивницького та благоустрою території району на 2021 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проєкт рішення районної у місті ради «Про Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м.Кропивницького та благоустрою території району на 2021 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                          Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

Марина АБРАМОВА    24  32  60

Віктор БІЛЕНЬКИЙ      24  67  65

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

                                                                          20 квітня 2021 року №29 

Проєкт

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ТРЕТЯ  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

від «___»  квітня  2021 року                                                                    ____

 

Про Програму фінансової підтримки

квартальних комітетів Фортечного району

м. Кропивницького та благоустрою території

району на 2021 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування   в   Україні»,   рішенням  Кропивницької   міської  ради  від 25 березня 2021 року № 168 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому   радам  восьмого  скликання   та   їх  виконавчим  органам», з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада у зв’язку з перерозподілом коштів

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі – Програма) на 2021 рік (додається).

 

         2. Фінансовому відділу районної у місті ради (ПОПОВКІНА) при внесені змін до показників  районного у місті  бюджету на 2021 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (ГОНЧАРОВА), з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я  (КОСТЕНКО).

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                     Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ                                 

 

Марина АБРАМОВА    24 32 60

Віктор БІЛЕНЬКИЙ     24 67 65

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Рішення Фортечної районної

                                                                              у м. Кропивницькому  ради

                                                                       «___» _______ 2021 року

                                                ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

фінансової підтримки квартальних  комітетів 

Фортечного  району м. Кропивницького та

                  благоустрою території району

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            м. Кропивницький

2021 рік

2

 

ПАСПОРТ

 Програми фінансової підтримки квартальних  комітетів 

Фортечного району м. Кропивницького та благоустрою території району

на 2021 рік

 

 

Програма:

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми 

Організаційний відділ  виконкому

 

2.

Розробник Програми

Організаційний відділ  виконкому,

бухгалтерсько-господарський відділ виконкому

3.

Виконавець Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради: організаційний відділ  виконкому; бухгалтерсько-господарський відділ виконкому

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Фортечної районної у м. Кропивницькому  ради: організаційний відділ  виконкому; бухгалтерсько-господарський відділ виконкому; квартальні комітети Фортечного району м.Кропивницького;

 

КП «Єлизавета»;

 

КОКМВП ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЇ «Раттус»;

 

КП «Ритуальна служба»

5.

Терміни реалізації Програми

2021 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

903 600,00 грн

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

3

I. Загальні положення

  Програма фінансової підтримки квартальних  комітетів  Фортечного району м. Кропивницького та благоустрою території району на 2021 рік визначає порядок організації діяльності квартальних комітетів за місцем проживання.

У Фортечному районі м. Кропивницького станом на 01 квітня                   2021 року створені та функціонують 33 органи самоорганізації населення – квартальних комітети.

Органи самоорганізації населення Фортечного району                                    м. Кропивницького є представницькими органами (виборними), які створені та діють на підставі законів  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, Положення про квартальні комітети Фортечного  району м.Кропивницького.

Програма в частині благоустрою розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря».

 

II. Мета Програми

 

Програма створена з метою підвищення результативності роботи голів квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі – квартальні комітети району)  у вирішенні важливих питань місцевого значення за місцем проживання, в межах відповідних кварталів, та відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», рішень Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та її виконавчого комітету,  інших законодавчих та нормативних актів.

         Здійснення комплексу ефективних заходів з утримання території Фортечного району в належному стані, збереження об’єктів загального користування та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  Створення організаційних та нормативно-правових механізмів забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою, вирішення завдань щодо поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності населення на основі ефективного використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу, залучення громадськості до вирішення цих завдань.

 

                                           III. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

1)    вирішення комплексу нагальних питань життєзабезпечення мешканців району, посилення зв’язків депутатів районної у місті ради з виборцями та інформування про проведену роботу;

                                                     4

 

2)    залучення населення до робіт з благоустрою, озеленення і утримання у належному стані садиб, дворів, прибудинкових територій;

3)    підтримка функціонування органів самоорганізації населення;

4)    утримання в належному стані криниць громадського користування;

5)    організація виконання комплексу робіт з поховання померлих одиноких громадян.

 

IV.  Напрямки діяльності та фінансування заходів

 

Основними критеріями  щомісячної фінансової підтримки головам квартальних комітетів району відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» є їх ставлення до обов’язків, особистий внесок  у соціально-економічний, культурний розвиток відповідної території, виконання доручень, активність у громадському житті району та міста в цілому.

Фінансова підтримка у вигляді матеріальної допомоги надається головам квартальних комітетів району щомісячно за результатами оцінки їх роботи   по   виконанню  повноважень  на підставі пропозицій, підготовлених

організаційним відділом виконкому, з відповідним обґрунтуванням. Матеріальна допомога може змінюватися повністю або частково в залежності від ефективності роботи керівників органів самоорганізації населення.

Одним із напрямків діяльності є поліпшення стану благоустрою району та прилеглих до них територій, забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та поховання померлих одиноких громадян.

Бухгалтерсько-господарський відділ виконкому здійснює виплату матеріальної допомоги головам квартальних комітетів району, проводить розрахунки за виконані роботи та надані послуги в межах бюджетних асигнувань, затверджених на рік.

 

V. Очікуваний результат Програми

 

Реалізація програми дозволить активізувати роботу органів самоорганізації населення по виконанню покладених на них повноважень і творчого ставлення до своїх громадських обов’язків, а також до ініціативного підходу у вирішенні питань, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування. Покращить благоустрій та забезпечить належний санітарний стан району, а також  вирішення проблемних питань утримання об’єктів благоустрою та залучення громадськості до участі у благоустрою Фортечного району.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування

Джерелом фінансування Програми є кошти районного у місті бюджету. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Фортечної районної у   м. Кропивницькому ради.

                                               5

 

При розрахунку потреби в коштах враховується:

1)    кількість квартальних комітетів району – 33,

матеріально-технічне забезпечення голів квартальних комітетів (бланки, канцтовари тощо)     18 100 грн;

щомісячна матеріальна допомога головам квартальних комітетів (1800грн.&time