Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №27

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 квітня 2021 року                                                        № 27

 

 

Про  роботу опікунської ради

при виконавчому комітеті Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради  за 2020 рік

 

        Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України                               «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у                               м. Кропивницькому ради  за 2020 рік», виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому Голуб Т.В. про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у  м. Кропивницькому ради  за 2020 рік, взяти до відома (додається).

 

         2. Роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у  м. Кропивницькому ради визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Голова районної у місті ради                 Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна ГОЛУБ 32 13 83

Інформація

про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за 2020 рік

 

         Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначалися Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам» районній у місті раді та її виконавчим органам визначено повноваження щодо вирішення питань опіки та піклування серед повнолітнього населення району.

Опікунська рада при виконавчому комітеті Фортечної районної у                              м. Кропивницькому ради (далі – опікунська рада) є дорадчим органом, який утворено для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

 У своїй роботі опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про психіатричну допомогу», Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України від      26 травня 1999 року №34/166/131/88, Типовим Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, Положенням про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у                                      м. Кропивницькому ради, затвердженому рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 30 березня 2012 року № 36.

.

Основними завданнями опікунської ради є:

 інформування населення про порядок встановлення опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами,

 ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою чинним законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю за неналежне виконання опікунських обов’язків;

 надання правової допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, представлення інтересів органу опіки та піклування у суді;

 погодження кандидатур опікунів;

надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб;

перевірка виконання опікунських обов`язків.

 

З метою виконання визначених функцій та повноважень опікунською радою у 2020 році здійснювалася відповідна робота.

 

                                               2

 

До виконавчого комітету районної у місті ради постійно звертаються особи з питань опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами.

Протягом 2020 року звернулося 56 осіб. Відбулося 11 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 30 питань, прийнято 30 рішень, з яких:

17 – з питань визнання фізичних осіб недієздатними та погодження кандидатур майбутніх опікунів;

7 – з питань надання дозволів опікунам на виконання дій в інтересах та від імені недієздатних осіб;

5 – з питань призначення помічників дієздатним фізичним особам.

 

Станом на 01 січня 2021  року на обліку опікунської ради перебуває 230 осіб, відносно яких встановлено опіку (піклування), 25 осіб, яким призначено помічників.

Інформація про стан здоров`я фізичних осіб є конфіденційною, тому надається виключно на запити відповідних органів у порядку, встановленому законодавством.

Опікунською радою  вживаються заходи щодо захисту майнових прав недієздатних осіб, які перебувають під опікою (піклуванням). Після погодження опікунською радою питання вносяться на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради для прийняття відповідних рішень в інтересах недієздатних осіб (поміщення до психіатричного інтернату, реєстрації місця проживання, вирішення майнових питань).

За звітній період надано правову допомогу в оформленні заяв до суду щодо визнання 10 фізичних осіб недієздатними, 6 особам  – подовжено термін недієздатності,  5 недієздатним особам призначено опікунів, одна особа поновлена в дієздатності.

 

Завідувач відділу кадрового та правового

забезпечення виконкому                                                          Тетяна ГОЛУБ