Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №22

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИР І Ш Е Н Н Я

 

від 16 березня 2021 року                                                        № 22

 

Про стан  кадрової роботи

у виконавчих органах районної

у місті ради у 2020 році

 

        Керуючись частиною другою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому ГОЛУБ Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради у 2020 році,  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача відділу кадрового та правового забезпечення виконкому ГОЛУБ Т.В. про стан  кадрової роботи у виконавчих органах  Фортечної районної у місті Кропивницькому ради у 2020 році взяти до відома.

 

         2. Роботу виконавчих органів Фортечної районної у місті Кропивницькому ради з кадрових питань у 2020 році визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Голуб 32 13  83Ь3232 13 83КОМ

У РАДА                                 ІНФОРМАЦІЯ

про стан  кадрової роботи у виконавчих органах

 Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

 у 2020 році

 

Ведення кадрової роботи у виконавчих органах Фортечної районної у                м. Кропивницькому ради (далі – виконавчі органи районної у місті ради), відповідно до положень про відділи, покладено на відділ кадрового та правового забезпечення виконкому, відділ кадрів управління соціального захисту населення виконкому, фінансовий відділ районної у місті ради. Основними завданнями цих відділів є реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 Кадрова робота у виконавчих органах  районної у місті ради проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кадрової політики в органі місцевого самоврядування.

Відповідно до рішення Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від 11 квітня 2017 року № 104 «Про затвердження структури та загальної чисельністю апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Фортечної районної у м. Кропивницькому ради», загальна чисельність  працівників складає 265,5 одиниць, з них на кінець звітного року у виконавчих органах районної у місті ради працювало:

 апарат районної у місті ради та її виконавчого комітету – 17 штатних одиниць, фактично працювало 13 (11 – посадових осіб, 2 – службовці та обслуговуючий персонал), 1 посадова особа  перебуває у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 3 посади – вакантні;

фінансовий відділ районної у місті ради –  3 штатні одиниці, фактично працювало – 3;

управління соціального захисту населення виконкому – 159 штатних одиниць,  фактично працювало 157 (140 – посадових осіб, 17 – службовці та обслуговуючий персонал);

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 106,5 штатних одиниць;

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється головою районної у місті ради відповідно до статті 10 Закону України                    «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі, згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. Оголошення про проведення конкурсу обов’язково оприлюднюється на офіційному сайті районної у місті ради.

 

 

 

 

                                               2

 

         У звітному  році оголошувався конкурс на заміщення вакантної посади в управління соціального захисту населення виконкому, за результатами якого призначено дві посадові особи та двадцять три особи зараховано до кадрового резерву.

У 2020 році припинили трудові відносини 13 осіб, з них: порядком переведення  – 3, за власним бажанням – 3, за угодою сторін – 6 з інших підстав – 1. Таким чином, в управлінні соціального захисту населення виконкому постійно відбувається ротація кадрів, шляхом призначення осіб, які пройшли конкурсний відбір, стажування, перебували в кадровому резерві на вищі посади.

Щодо фахового рівня працюючих, то із загальної кількості працюючих в апараті районної у місті ради та її виконавчого комітету  та фінансовому відділі районної у місті ради всі посадові особи мають повну вищу освіту (2 посадові особи – дві вищі освіти), в  управлінні соціального захисту населення виконкому 133 посадові особи мають повну вищу освіту. Аналіз  кваліфікаційного складу посадових осіб свідчить про високий освітній рівень  посадових осіб  виконавчих органів районної у місті ради.

Підвищення кваліфікації посадових осіб є одним із напрямків кадрової роботи у виконавчих органах районної у місті ради. Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється також шляхом здобуття посадовими особами другої вищої освіти, а також самоосвіти.

З метою запобігання та протидії корупції у виконавчих органах районної у місті ради постійно проводяться навчання  посадових осіб  органу місцевого самоврядування  роз’яснень чинного законодавства України, особливу увагу приділяється питанню подання електронної декларації та дотримання термінів її подання. Порушень посадовими особами  органу місцевого самоврядування термінів подання електронних декларацій не виявлено.

Відділом кадрового та правового забезпечення виконкому забезпечено проведення щорічної оцінки посадових осіб  органу місцевого самоврядування. За результатами щорічної оцінки за 2020 рік, із 125 – ти посадових осіб, які підлягали щорічному оцінюванню, «високу» оцінку отримали –  65  посадових осіб, «добру» – 64 посадові особи,  «задовільно» – 0,  «низьку» – 0.                     З метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених посадовими особами при виконанні ними посадових обов’язків, один раз на 4 роки проводиться атестація посадових осіб органу місцевого самоврядування. У звітному році атестації підлягали 29 посадових осіб.                  За результатами атестації всі 29 посадових осіб визнані атестованими та такими, що відповідають займаній посаді.

         Одним із основних напрямків роботи з кадрами є застосування до працівників заходів заохочень та стягнень. Так, впродовж 2020 року, за поданнями керівників виконавчих органів за поданнями керівників виконавчих

 

                                                        3

 

органів районної у місті ради, відзнаками Кіровоградської обласної державної адміністрації  та Кіровоградської обласної ради нагороджено – 4 особи, Міської ради м. Кропивницького – 8 осіб, районної у місті ради та виконавчого комітету – 21 особа, управлінням соціального захисту населення виконкому – 21 особа.   Фактів несумлінного відношення працівників до виконання службових обов’язків, порушення ними вимог чинного законодавства України, виконавської та трудової дисципліни за звітний період не виявлено.                           До дисциплінарної відповідальності посадові особи органу місцевого самоврядування не притягувалися.

Протягом звітного року  підготовлено 168 проектів розпоряджень голови районної у місті ради  з кадрових питань, 54 – з надання  відпусток, з інших кадрових питань – 19.

         Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку, що першочерговими завданнями у здійсненні кадрової політики у виконавчих органах районної у місті ради є: системна робота з підбору професійних кадрів, рівномірний розподіл функціональних обов’язків між працівниками, постійне підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, та їх стимулювання, шляхом застосування заходів заохочень.

 

 

Завідувач відділу кадрового та правового  

забезпечення виконкому                                                            Тетяна ГОЛУБ