Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №15

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ  РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18" лютого 2020 року                                                      №15

 

 

Про Порядок проведення перерахунків призначених житлових субсидій

 

 

З метою цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, відповідно до пункту 93 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату                                      житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із змінами від 27.12.2019 року), керуючись статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Порядок проведення перерахунків призначених житлових субсидій (далі – Порядок, додається).

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (В.Закаблуковський) проводити перерахунки житлових субсидій згідно з Порядком.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління – начальника центру по наданню державних допомог управління соціального захисту населення виконавчого комітету О.Костенко.

 

 

Голова районної у місті ради                                           Олександр КРИШКО

 

 

Тетяна Лункан 37 07 39

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у м.Кропивницькому ради

від "____" лютого 2020 року

 _______

 

 

ПОРЯДОК

проведення перерахунків призначених житлових субсидій

 

1. Порядок проведення перерахунків призначених житлових субсидій визначає умови проведення перерахунків призначених житлових субсидій у межах установлених термінів їх призначення та розроблений відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій (із змінами) (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848.

 

2. Прийом документів, призначення та перерахунок житлових субсидій здійснюється управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – Управління).

При поданні заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, громадянин зобов’язаний зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) всіх членів домогосподарства, у тому числі дітей (окрім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією і номером).

 

3. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 01 жовтня по 30 квітня.

 

4. Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

 

 5. Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

2

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 14 Положення (наявність у власності транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років; купівля, оплата, набуття права власності в інший законний спосіб на суму, яка перевищує                                 50 тис. гривень).

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

У разі несвоєчасного отримання Управліннями повідомлення про такі зміни, перерахунок розміру субсидії проводиться з наступного місяця після місяця, у якому відбулися зміни, до місяця подання громадянином нової заяви та декларації.

 

6. Перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється у разі:

зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком;

встановлення нового порядку обчислення розміру обов’язкового відсотка платежу громадян за житлово-комунальні послуги, внесків/платежів на оплату витрат на утримання багатоквартирного будинку, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

отримання за запитом уточненої інформації про доходи осіб (крім житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива);

зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;

зміни виконавця комунальної послуги, управителя багатоквартирного будинку на окремій території (на підставі списків, наданих таким виконавцем, управителем);

виявлення помилки, допущеної з вини працівників управління.

 

Підприємства / організації, що надають населенню житлово-комунальні послуги, зобов’язані протягом місяця подати до Управління інформацію щодо зміни цін і тарифів на послуги.

У випадку, якщо тарифи змінюються не з першого числа місяця, перерахунок у такому місяці здійснюється виходячи з усередненого тарифу.

3

У разі проведення такого перерахунку здійснюється пропорційний перерозподіл обов’язкової частки плати на всі види житлово-комунальних послуг.

 

7. Перерахунок житлової субсидії може бути здійснений за зверненням одержувача з місяця звернення:

непрацюючим пенсіонерам, якщо розрахунок житлової субсидії проводився з урахуванням отриманої заробітної плати;

особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;

непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.

 

8. При перерахунку раніше призначеної субсидії для відшкодування    витрат на оплату житлово-комунальних послуг на  опалювальний/неопалювальний період допускається призначення субсидії без довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, якщо в справі при попередніх призначеннях є в наявності така довідка та відсутня інформація від громадянина про зміни у складі сім’ї.

 

9. Для діючих справ, призначених з дати, меншої від дати введення нових тарифів, перерахунок субсидії виконується без збереження обов’язкової частки платежу.

 

10. Після проведених перерахунків Управлінням вноситься відповідне рішення до особової справи отримувачів субсидії.

 

__________________________________