Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №132

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  23  грудня 2020 року                                                              132

 

Про схвалення проєкту рішення районної

у місті ради «Про бюджет Фортечного

району у місті Кропивницький на 2021 рік»,

що вноситься на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 76 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проєкт рішення районної у місті ради «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Схвалити прогноз бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на наступні за плановим два бюджетні періоди, що додається.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                           Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

23  грудня 2020 року № 132                                                     

Проєкт                                                                                      

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2020 року                                                                        № ___

 

Про бюджет Фортечного району  

у місті Кропивницький на 2021 рік

 

(11528601000)

(код бюджету)

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України та рішенням Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року  № ____ «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2021 рік:

доходи загального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі 32 079 600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки загального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі 32 079 600 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у розмірі 1000 гривень.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Установити, що у загальному фонді бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 та 44 частини першої статті 64, статтею 68 та трансферти, визначені пунктом 5 статті 101 Бюджетного кодексу України.

Умови надання іншої субвенції з бюджету територіальної громади бюджету Фортечного району у місті Кропивницький визначаються договорами сторін між міською радою та районною у місті радою;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Фортечного району у місті Кропивницький видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:  

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 9. Якщо в процесі виконання бюджету Фортечного району у місті Кропивницький зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

1)                    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2)                    видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Фортечного району у місті Кропивницький та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

 

11. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від                       14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від                 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення районної у місті ради про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький  на 2021 рік.

 

12.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету Фортечного району у місті Кропивницький, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

 

13. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

 

14.  Додатки 1 та 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань бюджету.

 

 

Голова районної у місті ради                              Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення районної у місті ради

«Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік»

 

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 76

Бюджетного кодексу України

 

Інформація про соціально-економічний стан міста Кропивницького,

очікувані за 2020 рік та прогноз розвитку на 2021 рік

 

Найменування показників

2020 рік, очікувані результати

2021 рік, прогноз

2020р. до 2019р., %

Обсяг реалізованої  промислової продукції по обліковому колу, млн грн

17144,0

18771,0

109,5

Обсяг реалізованої  промислової продукції на одну одиницю населення, грн

73327,6

80735,5

110,1

Обсяг експорту товарів, млн дол. США

368,3

381,2

103,5

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, у % до попереднього року

135,0

103,5

 

Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %

108,0

108,4

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн

9759,2

10940,0

112,1

Темп зростання фонду оплати праці, %

114,8

112,1

 

 

Загальна частина

Фінансовий ресурс бюджету району у місті на 2021 рік сформовано  на основі норм Бюджетного кодексу України (з урахуванням змін), проєкту Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», та відповідно до проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік».

Загальний обсяг доходів та видатків бюджету району у місті визначено у сумі 32079600 грн.

Доходи

 

Обсяг доходів загального фонду  визначено у сумі 32079600 грн, у тому числі по основних доходних джерелах:

1.                адміністративні штрафи та інші санкції, які накладаються  адміністративною комісією при виконавчому комітеті районної у місті ради, у сумі 30000 грн. Планові надходження адміністративних штрафів обраховано з урахуванням динаміки надходження попереднього року;

2.                інша субвенція з  місцевого бюджету у сумі 32049600 грн, яка визначена міською радою як основний фінансовий ресурс бюджету району у місті, збільшена на 1,04 % у порівнянні з 2020 роком.

 

Бюджету району у місті згідно з проєктом рішення міської ради на               2021 рік по спеціальному фонду кошти не визначено.

 

Видатки

 

Обсяг видатків загального фонду бюджету району у місті на 2021 рік становить 32079600 грн.

Проєкт бюджету району у місті передбачає видатки загального фонду за бюджетною програмою «Державне управління» у сумі 32049600 грн, що на   1,04 % більше затверджених обсягів на 2020 рік з урахуванням внесених змін, з яких: на утримання апарату виконавчого комітету спрямовується 4214300 грн, на утримання управління соціального захисту населення – 27835300 грн.

Також, для фінансування буде залучено кошти від надходження адміністративних штрафів Фортечного району у сумі 30000 грн.  

Із загального обсягу видатків на галузь: 93,9 % видатків планується направити на заробітну плату з нарахуваннями (181 шт. од., з яких: 161 шт. од. – управління соціального захисту та 20 шт. од. –  апарат виконкому і 4 позаштатні працівники виконкому, що на 1,4 % більше планових  показників 2020 року;          3 % видатків буде спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що на 10 % менше очікуваного виконання 2020 року; 3,1 % буде спрямовано на поточне утримання установ, що на 0,1 % менше очікуваного виконання           2020 року.

 

Видатки бюджету району у місті за спеціальним фондом не заплановано у зв’язку із відсутністю доходної частини бюджету за спеціальним фондом.

 

 

Інформація про виконання районного у місті бюджету

 за 9 місяців 2020 року

 

За 9 місяців 2020 року до районного у місті бюджету надійшло                                      37098480,45 грн, зокрема:

до загального фонду районного у  місті бюджету за звітний період надійшло доходів у сумі 36438170,87 грн, що майже у 7,4 рази менше, ніж за відповідний період минулого року (за рахунок відсутності значної кількості трансфертів з державного бюджету). Виконання становить 64 % річного плану.

Основним фінансовим ресурсом доходної складової районного у місті бюджету є інша субвенції з міського бюджету, яка за звітний період надійшла у сумі 35412950 грн, що на 12,4 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання становить 73,4 % плану на рік;

         В частині неподаткових надходжень доходи районного у місті бюджету представлені у вигляді адміністративних штрафів, які за звітний період надійшли у сумі 13160,87 грн, що на 72,8% менше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання становить 30,6 % плану на рік;

         В частині офіційних трансфертів з державного бюджету районному у місті бюджету за звітний період надійшла субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб у сумі 1012060 грн. Виконання становить 100 % річного плану;

         до спеціального фонду районного у місті бюджету за звітний період надійшло 660309,58 грн., що на 31 % менше, ніж за відповідний період минулого року, з яких: