Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №12

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16  лютого 2021 року                                                           12

 

Про погодження проєкту рішення районної

у місті ради «Про доповнення рішення районної

у місті ради від 24 грудня 2020 року № 17

«Про бюджет Фортечного району у місті

Кропивницький на 2021 рік»», що вноситься

на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про доповнення рішення районної у місті ради від 24 грудня 2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік»», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проєкт рішення районної у місті ради «Про доповнення рішення районної у місті ради від 24 грудня 2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік»», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24     

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

16 лютого 2021 року № 12                                                       

Проєкт                                                                                       

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ДРУГОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» __________ 2021 року                                                                     № ___    

 

Про доповнення рішення районної

у місті ради від 24 грудня 2020 року №17

«Про бюджет Фортечного району  

у місті Кропивницький на 2021 рік»

 

(11528601000)

(код бюджету)

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України та рішенням Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року  № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                     Пункт другий текстової частини рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 24 грудня 2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік» доповнити абзацом другим такого змісту:

«Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.».

 

2.                     Доповнити рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 24 грудня 2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік» відповідним додатком 3 та викласти пункт 14 текстової частини рішення у такій редакції:

«14.  Додатки 1, 2 та 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.».

 

3.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань бюджету.

 

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24