Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №109

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  « 21» грудня 2021 року                                                         109

 

Про схвалення проєкту рішення районної

у місті ради «Про бюджет Фортечного

району у місті Кропивницький на 2022 рік»,

що вноситься на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 76 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проєкт рішення районної у місті ради «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                           Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

21грудня 2021 року № 109                                                       

Проєкт                                                                                       

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2021 року                                                                        № ___

 

Про бюджет Фортечного району 

у місті Кропивницький на 2022 рік

 

(11528601000)

(код бюджету)

 

         Керуючись статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Кропивницької міської ради від __ грудня 2021 року  № __ «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі                     8 245 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету району у             місті – 8 155 800 гривень та доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 90 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі                  8 245 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету району у            місті – 8 155 800 гривень та видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 90 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у розмірі 1000 гривень.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Умови надання іншої субвенції з бюджету міської територіальної громади бюджету Фортечного району у місті Кропивницький визначаються договорами сторін між міською радою та районною у місті радою.

 

4. Затвердити розподіл видатків бюджету району у місті на реалізацію місцевих програм у сумі 1 644 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 та 44 частини першої статті 64, статтею 68 та трансферти, визначені пунктом 5 статті 101 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Фортечного району у місті Кропивницький видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

9. Головним розпорядникам коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:  

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 

 10. Якщо в процесі виконання бюджету Фортечного району у місті Кропивницький зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на:

1)                    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2)                    видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Фортечного району у місті Кропивницький та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

11. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від                       14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від                 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення районної у місті ради про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький  на 2022 рік.

 

12.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету Фортечного району у місті Кропивницький, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

 

13. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

 

14.  Додатки 1, 2, 3 та 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Голова районної у місті ради                                Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення районної у місті ради

«Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 рік»

 

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 76

Бюджетного кодексу України

 

Інформація про соціально-економічний стан міста Кропивницького,

очікувані за 2021 рік та прогноз розвитку на 2022 рік

 

Найменування показників

2021 рік, очікувані результати

2022 рік, прогноз

2022р. до 2021р., %

Обсяг реалізованої  промислової продукції по обліковому колу, млн грн

18,8

20,7

110,1

Обсяг реалізованої  промислової продукції на одну одиницю населення, тис грн

 

80,7

89,7

111,1

Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %

109,2

109,5

100,2

Фонд оплати праці, млрд грн

9,1

9,9

108,8

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн

12 534

13 286

106,0

Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб

3 030

3 060

101,0

 

Загальна частина

 

Фінансовий ресурс бюджету району у місті на 2022 рік сформовано  на основі норм Бюджетного кодексу України (з урахуванням змін) та відповідно до проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік».

Загальний обсяг доходів та видатків бюджету району у місті визначено у сумі 8 245 800 грн.

Доходи

 

Обсяг доходів загального фонду  визначено у сумі 8 155 800 грн, у тому числі по основних доходних джерелах:

1.                адміністративні штрафи та інші санкції, які накладаються  адміністративною комісією при виконавчому комітеті районної у місті ради, у сумі 40000 грн. Планові надходження адміністративних штрафів обраховано з урахуванням динаміки надходження попереднього року;

2.                інша субвенція з  місцевого бюджету у сумі 8 115 800 грн, яка визначена міською радою як основний фінансовий ресурс бюджету району у місті, збільшена майже на 41,65 % у порівнянні з 2021 роком.

 

По спеціальному фонду бюджету району у місті згідно з проєктом рішення міської ради на 2022 рік визначено іншу субвенцію з місцевого бюджету у сумі 90 000 грн.

 

Видатки

 

Обсяг видатків загального фонду бюджету району у місті на 2022 рік становить 8 155 800 грн.

Проєкт бюджету району у місті передбачає видатки загального фонду по галузі «Державне управління» у сумі 6 511 800 грн, що майже на 28,88 % більше затверджених обсягів на 2021 рік з урахуванням внесених змін, з яких: на утримання виконавчого комітету спрямовується 5 916 200 грн, на утримання фінансового відділу – 555 600 грн.

Також, для фінансування буде залучено кошти від надходження адміністративних штрафів Фортечного району у сумі 40000 грн.  

Із загального обсягу видатків на галузь: 87,2 % видатків планується направити на заробітну плату з нарахуваннями (20 шт. од., з яких:  18 шт. од. –  виконавчого комітету і 2 шт. од. – фінансового відділу. Крім того, 4 позаштатні працівники виконкому за трудовими угодами), що на 16,4 % більше планових  показників 2021 року; 2,8 % видатків буде спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що на 15,7 % більше очікуваного виконання 2021 року; 10 % буде спрямовано на поточне утримання установ.

 

На фінансування бюджетних програм по галузі «Житлово-комунальне господарство» міською радою визначено кошти загального фонду у сумі                1644000 грн, що майже на 113,92 % більше затверджених обсягів на 2021 рік з урахуванням внесених змін.

Видатки за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» визначено у сумі 992441 грн та буде спрямовано на поховання безрідних громадян; ремонт, очищення і дезінфекцію колодязів громадського користування Фортечного району; облаштування та утримання в належному санітарному стані переходів через річки та яри; покіс амброзії та інших карантинних рослин; утримання в належному стані спортивних та дитячих майданчиків; виготовлення покажчиків вилиць; озеленення існуючих місць відпочинку. Обсяг видатків на визначеною програмою майже на 474,7 % більше відносно затверджених показників 2021 року.

Видатки за бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» визначено у сумі 651559 грн та буде спрямовано на виплату матеріальної допомоги головам квартальних комітетів. Обсяг видатків на визначеною програмою майже на 9,4 % більше відносно затверджених показників 2021 року.

 

Видатки бюджету району у місті за спеціальним фондом по галузі «Державне управління» заплановано у сумі 90000 грн на придбання комп’ютерної техніки виконавчому комітету за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету.

 

Інформація про виконання районного у місті бюджету

 за 9 місяців 2021 року

 

За звітний період до загального фонду бюджету району у  місті надійшло доходів у сумі 16 212 880 грн, що на 56,3% менше, ніж за відповідний період минулого року (за рахунок зменшеного розміру іншої субвенції з міського бюджету). Виконання становить 92,07 % річного плану.

Основним фінансовим ресурсом доходної складової бюджету району у місті є інша субвенції з міського бюджету, яка за звітний період надійшла у сумі 16 184 891 грн, що на 54,3 % менше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання становить 92,07 % плану на рік;

         В частині неподаткових надходжень доходи бюджету району у місті представлені у вигляді адміністративних штрафів, які за звітний період надійшли у сумі 27 989 грн, що у 2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання становить 93,3 % плану на рік;

         До спеціального фонду бюджету району у місті за звітний період коштів не надходило.

Відповідно до доходної частини бюджету здійснювалося фінансування розпорядників коштів бюджету райо