Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №108

 

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « 21» грудня 2021 року                                                       108

 

Про погодження проєкту рішення районної

у місті ради «Про внесення змін до рішення

районної у місті ради від 24 грудня 2020 року

№ 17 «Про бюджет Фортечного району у місті

Кропивницький на 2021 рік»», що вноситься

на розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 24 грудня               2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік»», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Погодити проєкт рішення районної у місті ради «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 24 грудня 2020 року № 17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік»», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

        

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24     

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

21 грудня 2021 року № 108                                                      

Проєкт                                                                                          

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2021 року                                                                              № ___   

 

Про внесення змін до рішення районної

у місті ради від 24 грудня 2020 року №17

«Про бюджет Фортечного району 

у місті Кропивницький на 2021 рік»

 

(11528601000)

(код бюджету)

 

         Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції розпорядників коштів бюджету району у місті, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                Залучити для фінансування видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький залишки коштів, що склалися станом на 01 січня 2021 року, по загальному фонду бюджету у сумі 54 390 гривень на фінансування оплати праці і нарахувань на заробітну плату розпорядників коштів районного у місті бюджету.

Затвердити джерела фінансування бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

2.                Внести зміни до показників бюджету Фортечного району у місті Кропивницький, визначених у додатку 2 до рішення районної у місті ради від               24 грудня 2020 року №17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік», згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3.                Внести зміни до текстової частини рішення районної у місті ради від 24 грудня 2020 року №17 «Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік», а саме викласти у новій редакції пункт 1:

доходи загального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі 17 735 061,72 гривень;

видатки загального фонду бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі 17 789 451,72 гривні;

дефіцит за загальним фондом бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у сумі 54 390 гривень.

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у розмірі 1 000 гривень.

 

4.     Додатки 1 та 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

5.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

Голова районної у місті ради                             Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

 

      Додаток 1    
      до рішення Фортечної районної  
      у м.Кропивницькому ради  
      ____ грудня 2021 року № ____  
Фінансування  
 бюджету Фортечного району у місті  Кропивницький на 2021 рік  
11528601000  
(код бюджету)  
  (грн)  
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього в тому числі бюджет розвитку  
Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування 54 390,00 54 390,00      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 54 390,00 54 390,00      
  у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів          
208100 На початок періоду 70 064,04 69 822,99 241,05    
208200 На кінець періоду 15 674,04 15 432,99 241,05    
х Загальне фінансування 54 390,00 54 390,00      
Фінансування за типом боргового зобовязання  
600000 Фінансування за активними операціями 54 390,00 54 390,00      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 54 390,00 54 390,00      
  у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів          
602100 На початок періоду 70 064,04 69 822,99 241,05    
602200 На кінець періоду 15 674,04 15 432,99 241,05    
х Загальне фінансування 54 390,00 54 390,00      
             
             
Голова районної у місті ради    Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ  
             

 

                          ___ грудня 2021 року № ___
Зміни до розподілу видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік,  
визначених у додатку 2 до рішення районної у місті ради від 24 грудня 2020 року №17  
"Про бюджет Фортечного району у місті Кропивницький на 2021 рік"  
11528601000                           + збільшено  
(код бюджету)                           – зменшено  
                              (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональ-ної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії  
 
0200000     Виконавчий комітет районної у місті ради (головний розпорядник/відповідальний виконавець) 52 514,00 52 514,00 31 181,00                 52 514,00  
0210100 0100   Державне управління 52 514,00 52 514,00 31 181,00                 52 514,00  
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради 52 514,00 52 514,00 31 181,00                 52 514,00  
3700000     Фінансовий відділ районної у місті ради  (головний розпорядник/відповідальний виконавець) 1 876,00 1 876,00 1 538,00                 1 876,00  
3710100 0100   Державне управління 1 876,00 1 876,00 1 538,00