Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Про затвердження бюджетних коштів

 

проєкт

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  « ____» _______ 2022 року                                                          №_____

 

Про затвердження порядку

використання бюджетних коштів

 

         Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 20, 22 Бюджетного кодексу України, з метою визначення механізму використання бюджетних кошів, визначених Кропивницькою міською територіальною громадою бюджету Фортечного району у місті Кропивницький, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.     Затвердити Порядок використання бюджетних коштів на фінансову

підтримку органів самоорганізації населення Фортечного району                                        міста Кропивницького, що додається.

        

         2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В.ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

Голова районної у місті ради                         Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ГОЛУБ 24 32 60

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

                                                                     ___ _____________2022 року № ____

 

ПОРЯДОК

використання бюджетних коштів на фінансову підтримку органів самоорганізації населення  Фортечного району міста Кропивницького

 

1. Порядок використання бюджетних коштів на фінансову підтримку органів самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького (далі – Порядок)  визначає механізм використання бюджетних кошів, визначених Кропивницькою міською територіальною громадою бюджету Фортечного району у місті Кропивницький по галузі житлово-комунального господарства, зокрема для надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького.  

 

2.     Головним   розпорядником   бюджетних  коштів та відповідальним

виконавцем бюджетної програми є виконавчий комітет районної у місті ради.

 

3.     Претендувати   на    отримання    фінансової    підтримки  за рахунок

коштів місцевого бюджету мають право органи самоорганізації населення, створені відповідно до рішення районної у місті ради від 10 вересня                    2021 року № 65 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького» та легалізовані шляхом повідомлення виконавчого комітету районної у місті ради.

Відповідно до Програми фінансової підтримки органів самоорганізації населення Фортечного району м. Кропивницького одержувачами бюджетних коштів є голови квартальних комітетів Фортечного району міста Кропивницького, а у разі відсутності відповідного голови квартального комітету,  його заступник.

 

4.     Метою Порядку є забезпечення прозорої та ефективної процедури

використання бюджетних коштів.

 

5.     Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до Програми фінансової

підтримки органів самоорганізації населення  Фортечного району                            м. Кропивницького, затвердженої рішенням районної у місті ради на відповідний бюджетний рік, на:

щоквартальну фінансову підтримку органів самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького у розмірі, визначеному у  Порядку надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення Фортечного району міста Кропивницького, затвердженого рішенням  виконавчого комітету районної у місті ради № 106  від 21 грудня 2021 року.

 

6.     Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних

призначень, встановлених рішенням районної у місті ради про бюджет району у місті на поточний рік, та відповідно до розподілу бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний бюджетний рік.

 

7.     Відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань та проведення

операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється бухгалтерсько-господарським відділом виконавчого комітету районної у місті ради відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

 

8.     Закупівля   товарів,   робіт  та  послуг за  рахунок бюджетних коштів

Здійснюється в установленому законодавством порядку. Попередня оплата товарів, робіт та послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства України.

 

9.     Складання  та   подання   фінансової  звітності  про   використання

бюджетних коштів на надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення покладається на бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету районної у місті ради.

 

10. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на бухгалтерсько-господарський відділ виконавчого комітету районної у місті ради.

 

11. Контроль за дотримання бюджетного законодавства  України покладається на фінансовий відділ районної у місті ради.

 

______________________________