Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Про подання кандидатури __ на призначення її опікуном

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «___» лютого 2022 року                                                                                №_______

 

Про подання кандидатури _________

на призначення її опікуном

____________________

         

          Керуючись частиною першою статті 60 Цивільного кодексу України, пунктом підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,                                      статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Кропивницької міської ради восьмого скликання від 25 березня                2021 року № 168 “Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у                              місті Кропивницькому радам восьмого скликання”, розглянувши заяву                       гр. ________ від «___» _________ 20___року вх. № ____, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № __ від «___» _________ 20___року), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Подати кандидатуру ___________, __.__.____ року народження, щодо призначення __ опікуном _____________________, __.__.____року народження, у разі визнання __ в судовому порядку недієздатною.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Закаблуковського В.О.

 

        

Голова районної у місті ради                      Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

Тетяна Голуб 32 13 83