Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

"Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку

                                                                                                                                             Текст до друку затверджую:

Секретар виконавчого комітету Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

__________________ Д. Зубов

"____"____________2017 року

 

"Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку

 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз'яснення щодо відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку.

Відповідно до статтей 25, 26 Закону України "Про відпустки", статті 84 Кодексу законів про працю України, а також інших нормативно-правових актів визначено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати:

  • відпустки, що надаються в обов'язковому порядку;

  • відпустки за згодою сторін (за сімейними обставинами та з інших причин).

Правові підстави для надання в обов'язковому порядку працівникам відпусток без збереження заробітної плати

Категорії працівників

Тривалість відпустки 

1

2

3

Стаття 25 Закону № 504 

Мати або батько, який виховує дітей без матері (в т. ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда 

До 14 календарних днів щорічно 

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці 

До 14 календарних днів 

Мати або інші особи, зазначені у частині третій статті 18 (батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину) і частині першій статті 19 Закону № 504 (жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинока мати, батько, який виховує дитину без матері, у т. ч. у разі її тривалого перебування матері у лікувальному закладі)

 

 

Визначається в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку

1

2

3

Учасники війни, особи, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII 

 

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII 

 

До 14 календарних днів щорічно 

 

 

 

До 21 календарного дня щорічно 

 

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

До 21 календарного дня щорічно 

Пенсіонери за віком та інваліди III групи (а також пенсіонери за віком, які одержують пенсію на пільгових умовах) 

До 30 календарних днів щорічно 

Інваліди I та II груп 

До 60 календарних днів щорічно 

Особи, які одружуються 

До 10 календарних днів 

Працівники у разі смерті:
– рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер; 

До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад 

  

– інших рідних 

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад 

10 

Працівники для догляду за хворим родичем по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду 

Визначається за медичним висновком, але не більше 30 календарних днів 

 

11 

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування 

Визначається за медичним висновком 

 

12 

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад 

13 

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки 

Визначається тривалістю, необхідним для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад 

 

1

2

3

14 

Сумісники 

До закінчення відпустки за основним місцем роботи 

 

15 

Ветерани праці 

До 14 календарних днів щорічно 

16 

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію 

До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи 

17 

Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості (за наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини) 

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі 

18

Працівникам на період проведення антитерористичної

операції у відповідному населеному пункті з

урахуванням часу, необхідного для повернення до місця

роботи

 

Не більш як сім календарних

днів після прийняття

рішення про припинення

антитерористичної операції

 

Частина 3 статті 218 КЗпП 

19 

Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати

 

1–2 вільних від роботи дні на тиждень 

Частина 5 статті 218 КЗпП 

20 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання 

1 вільний від роботи день на тиждень 

Частина 4 статті 29 і частина 5 статті 67 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-XIV 

21 

Голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії 

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду 

22 

Довірена особа кандидата в Президенти України 

З дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу 

 

1

2

3

Частина 6 статті 36, частина 1 статті 73 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665-IV 

23 

Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії 

Протягом виборчого процесу або частини цього періоду 

 

24 

Кандидат у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України 

На період передвиборної агітації 

Частина 3 статті 27, частина 1 статті 58 і частина 8 статті 59 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року № 1667-IV 

25 

Голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови – інші члени територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії 

Протягом виборчого процесу 

26 

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови 

На період передвиборної агітації 

27 

Довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 

З дня їх реєстрації на період виборчого процесу 

Частина 4 статті 71 і частина 3 статті 72 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року № 3018-III 

28 

Народний засідатель, присяжний 

На час виконання ними обов'язків у суді 

Частина 3 статті 86 ЦПКУ 

29 

Свідки, спеціалісти, перекладачі, експерти 

На час розгляду судами цивільних справ 

Частина друга статті 126 КЗпП 

30 

Працівник, який впроваджує винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію на іншому підприємстві, в установі, організації 

На час впровадження на іншому підприємстві  

Пункт 13 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб і їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР 

31 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

До 14 календарних днів на рік 

Пункт 36 Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 року № 97 

32 

Службові особи митних органів 

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, що не перевищує 15 діб 

За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12, каб. 12, тел. 37 12 93.

 

 

Прес-центр виконавчого комітету

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради"

 


 


 


 


 

Начальник управління

соціального захисту населення виконавчого комітету М. Бринза


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Майданик 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада