Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про звернення депутатів Кіровської районної у місті Кіровограді ради сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

 

У К Р А Ї Н А

 

 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ПЕРША  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2015 року                                                                       № 12

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи нагальну необхідність врахування потреб територіальної громади Кіровського району м.Кіровограда у проектах законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (№3000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№3629), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)»  (№3628),   «Про  створення  конкурентних умов в оподаткуванні та

стимулювання економічної діяльності в Україні» (№3630), районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити звернення депутатів Кіровської районної у місті Кіровограді ради сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності врахування потреб територіальних громад у проектах   законів    України    «Про  Державний  бюджет України на 2016 рік»

(№3000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№3629), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» (№3628), «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (№3630)».

2. Надіслати текст звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

3. Оприлюднити звернення шляхом опублікування на офіційному сайті районної у місті ради.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Кришко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення Кіровської районної

                                                                           у м.Кіровограді ради

                                                                           22  грудня  2015 року

                                                                           № 12

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

депутатів Кіровської районної у місті Кіровограді ради сьомого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності врахування потреб територіальної громади Кіровського району м.Кіровограда у проектах законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (№3000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№3629), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» (№3628), «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (№3630)

 

Проекти законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (№3000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№3629), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» (№3628), «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (№3630) викликають у нас серйозну стурбованість та ставлять під загрозу розвиток Кіровського району м. Кіровограда та Кіровоградського регіону в цілому, виконання місцевими органами самоврядування програм і функцій щодо підтримки та функціонування соціальної та гуманітарної сфери. Ці проекти законів нівелюють досягнення у процесі децентралізації, порушуючи основні принципи субсидіарності, створюють умови для зростання тіньового сектору економіки (в першу чергу за рахунок малого бізнесу), мають ряд інших істотних недоліків, а тому потребують ретельного доопрацювання.

    Так, законопроектом №3629 передбачається централізація та зменшення податкових надходжень бюджетів базового рівня шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку: 25% - до Державного бюджету; 30% - до обласних бюджетів; 45% - до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад. Втрати бюджетів базового рівня складуть 6,1 млрд. грн. А внаслідок реформування спрощеної системи оподаткування відповідно до законопроекту №3630 загальні втрати базового рівня становитимуть   7,1  млрд. грн.   Таким  чином,  обсяг  єдиного  податку,  що зараховуватиметься до бюджетів  базового  рівня  в  2016 році,  складе  всього   3,4 млрд. грн.   проти 10,5 млрд. грн. в 2015 році. Дохідна частина бюджету м. Кіровограда у 2016 році в такому випадку втратить орієнтовно  40 млн. гривень надходжень. Відповідно до чинного Податкового кодексу України, а також законопроекту №3630, цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування, ратифіковану Україною.

      Законопроектом №3630 передбачається компенсувати за рахунок місцевих бюджетів 75% вартості касових апаратів, придбаних платниками єдиного податку після 1 січня 2016 року (у рамках норми про обов’язкове застосування РРО платниками єдиного податку). Це створить додаткове суттєве навантаження на місцеві бюджети близько 2,2 млрд. грн. (за розрахунками Мінфіну необхідно буде закупити касових апаратів на загальну суму 3 млрд. грн. * 75%).

 Проектом закону №3629 Уряду надано право у 2016 році здійснювати придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування: 50% - за рахунок залишків освітньої субвенції, а 50% - за рахунок власних коштів місцевих бюджетів (п. 41 Прикінцевих положень). Таким чином, Уряд перекладає фінансування державних зобов’язань по закупівлі шкільних автобусів на місцеві бюджети (в 2015 році ці видатки здійснювались з Держбюджету). До цього передбачалось, що зекономлені кошти місцева влада на власний розсуд спрямує на оновлення матеріально-технічної бази у сфері освіти.

 Законопроектом №3629 закріплюються норма щодо самостійного фінансування за рахунок місцевих бюджетів компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг, передбачених законодавством. Раніше ці пільги фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Додаткове навантаження на бюджет м. Кіровограда у 2016 році, в такому випадку, складе орієнтовно 19,8 млн. гривень видатків.

           Законопроектом №3628 передбачено перекладення на органи місцевого самоврядування обов’язку держави фінансувати низку соціальних пільг, визначених законами України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні   засади соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян похилого віку 

в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про театри і театральну справу». Зазначені вище пропозиції порушують частину третю статті 143 Конституції України, якою передбачено обов’язок держави фінансувати здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків. Такими чином, держава не монетизує пільги і не скасовує їх, а просто перекладає їх фінансування на місцеві бюджети без надання необхідних коштів.

       Законопроектом №3629 пропонується централізувати видатки місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я в рамках реформи у медичній галузі, розпочатої за часів Януковича. Замість чинного чіткого переліку закладів, які фінансуються за рахунок субвенції з бюджетів базового рівня, надаються повноваження Уряду своїм порядком визначати такий перелік закладів лише по первинній медичній допомозі. Фактично, передбачається передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл. У нашого міста вже є гіркий досвід перепорядкування                     КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство» з комунальної власності м.Кіровограда у спільну власність територіальних громад, селищ та міст Кіровоградської області, що призвело до фактичної втрати контролю міською радою за зазначеним підприємством та до інших негативних наслідків. Загалом, такі пропозиції дискредитують реформу з децентралізації, задекларовану Президентом та Урядом.

 Законопроектом  №3000 передбачається передача до бюджетів міст обласного значення та м. Києва видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування. Додаткове навантаження на місцеві бюджети складе 5,8 млрд. грн. Запропоновані зміни суперечать частині третій статті 142 Конституції України: «Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого   самоврядування,   адже   порушується  принцип  субсидіарності. Концепцією реформування  місцевого  самоврядування  та територіальної організації влади

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року №333-р) передбачено розподіл видатків по рівням – надання і фінансування профтехосвіти віднесено до обласного рівня, оскільки ПТУ, як спеціалізовані заклади, надають послуги жителям всієї області або країни.

На фінансування з бюджету м. Кіровограда попередньо переходять наступні професійно-технічні заклади:

1.     Державний навчальний заклад «Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О. С. Єгорова»;

2.     Державний навчальний заклад «Кіровоградське вище професійне училище № 4»;

3.     Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 8                  м. Кіровоград»;

4.     Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9                  м. Кіровоград»;

5.     Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування;

6.     Державний  навчальний заклад «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»;

7.     Філія Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування.

Додаткове навантаження на бюджет м. Кіровограда у 2016 році у разі запровадження цієї норми складе орієнтовно 55 млн. гривень видатків.

  Законопроектом №3000 передбачається передача до бюджетів міст обласного значення та м. Києва видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення та м. Києві. Фінансування цих установ буде здійснюватись на умовах співфінансування: 50% - за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (2 млрд. грн.), а 50% - з власних коштів місцевих бюджетів. Додаткове навантаження на місцеві бюджети складе 2 млрд. грн., з яких 1,6 млрд. грн. на міські бюджети. Додатком 11 до цього законопроекту визначено, що на співфінансування з бюджету м. Кіровограда переходять наступні вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, включаючи структурні підрозділи:

1. Державний вищий навчальний заклад "Кіровоградський будівельний коледж";

2. Вищий навчальний заклад "Кіровоградський технікум механізації сільського господарства";

3. Кіровоградський комерційний технікум;

4. Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету.

 Додаткове навантаження на бюджет м. Кіровограда у 2016 році у разі запровадження цієї норми складе понад 20 млн. гривень видатків.   

 Законопроектом №3000 виключено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах. За розрахунками Мінрегіону та профільних асоціацій потреба місцевих бюджетів складає 11,9 млрд. грн. (з них 6,9 млрд. грн. погашення фактичної заборгованості за 2015 рік та 5 млрд. грн. потреби на 2016 р. внаслідок не встановлення національним регулятором економічно обґрунтованих тарифів для комунальних підприємств).

    У випадку набуття законної сили зазначеними законопроектами у запропонованому вигляді загальне додаткове навантаження на бюджет м. Кіровограда у 2016 році складе орієнтовно від 135 млн. гривень до       200 млн. гривень видатків.        

 Виходячи з наведеного вище, з метою запобігання негативних наслідків у гуманітарній, соціальній сфері, в економіці Кіровського району м.Кіровограда та Кіровоградського регіону в цілому, а також недопущення зриву задекларованої реформи з децентралізації, звертаємось до Верховної Ради України та  Кабінету Міністрів України з проханням доопрацювати, виключити або внести правки у відповідні пункти  законопроектів №3000, №3628, №3629, №3630, а саме:

1) у повному обсязі компенсувати за рахунок коштів державного бюджету усі додаткові видатки місцевих бюджетів, що виникатимуть у результаті прийняття зазначених вище законопроектів. Передбачити відповідні трансферти у проекті державного бюджету на 2016 рік;

2)   забезпечити зарахування 100% єдиного податку до місцевих бюджетів;

3)  зберегти без змін спрощену систему оподаткування, не допустити встановлення вимоги щодо обов’язкового використання касових апаратів першою та другою групами суб’єктів підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування;

4) зберегти порядок фінансування закладів охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Кіровограда,за рахунок коштів міських бюджетів, забезпечених відповідними трансфертами з державного бюджету у повному обсязі.

 

 

Голова районної у місті ради                                                               О.Кришко

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада