Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №8

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 21 січня 2016 року                                                                   № 8

 

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від 06 січня 2016 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   3027  (три   тисячі   двадцять  сім)  грн. 70 коп.,  в  тому  числі  поштовий   збір

23 (двадцять три) грн. 70 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 3027  (три   тисячі   двадцять  сім)  грн. 70 коп.   управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзу М.А.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                         О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

21 січня 2016 року

№ 8

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       300 (триста) грн. 00 коп. – А*** В*** М***  – батькові А***   О*** В***, який помер 24.12.2015 року, а/з №***;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Б***  М***  В***  – родичу З***  К*** Л***, яка померла 10.10.2015 року, а/з № ***;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – В***  В***  В***  – дружині Д***  Г***  С***, який помер 06.09.2015 року, а/з № 2***;

       300 (триста) грн. 00 коп. – В*** І***  І***  – батькові В*** І*** І***, який помер 08.10.2015 року, а/з № ***;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – І***  А***  В*** – брату І***  Н***  В***, яка померла 01.12.2015 року, а/з № ***;

       300 (триста) грн. 00 коп. – К*** В***  П***  – матері К***  С***  М***, який помер 11.11.2015 року, а/з № 2952;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – Л***  Г***  В***  – матері Л*** Д***  Г***, який помер 09.10.2015 року, а/з № 5166;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – М*** Л***  М***  – матері М*** В*** В***, який помер 03.11.2015 року, а/з № 2870;

       300 (триста) грн. 00 коп. – П***  Н***  М***  – матері П***  Д*** О***, яка померла 14.12.2015 року, а/з № 3226;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – У*** Н***  Р*** – дружині У***  В*** Ф***, який помер 31.10.2015 року, а/з № 2845.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                                   М.Бринза                                                                                            

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада