Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання(серпень)

 

У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від „20” серпня 2013 року                                                                    74

 

Про надання допомоги

на поховання


        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзи М.А. від 30 липня 2013 року, виконком районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   3023 (три тисячі двадцять три) грн. 70 коп., в тому числі поштовий збір 23 (двадцять три) грн. 70 коп., згідно з додатком.

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Соловйова) перерахувати  кошти в сумі 3023 (три тисячі двадцять три) грн. 70 коп. управлінню соціального захисту населення виконкому для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

        3. Управлінню соціального захисту населення виконкому (Бринза) кошти використати за призначенням.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконкому Бринзу М.А.

 

Голова районної у місті ради                                                   О.Рацул


 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

20  серпня 2013 року

74

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

                                                              

        300 (триста) грн. 00 коп. – Бабічевській Ларисі Василівні – сестрі Дорошенка Олександра Васильовича, який помер 19.06.2013 року, а/з № 1620;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Бойко Тетяні Миколаївні – матері Бойка Сергія Вікторовича, який помер 17.06.2013 року, а/з № 1615;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Красняк Валентині Олексіївні – матері Красняка Андрія Валерійовича, який помер 17.06.2013 року, а/з № 1609;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Кузьміч Людмилі Василівні – сестрі Красіліча Анатолія Васильовича, який помер 06.07.2013 року, а/з № 1782;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Літвіновій Ірині Вікторівні – матері Літвінова Андрія Вікторовича, який помер 02.07.2013 року, а/з № 1743;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Подкопаєвій Олені Григорівні – матері Подкопаєва Сергія Івановича, який помер 18.06.2013 року, а/з № 1629;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Скомаровському Сергію Миколайовичу – брату                  Скомаровського Ігоря Миколайовича, який помер 06.07.2013 року, а/з № 1770;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Частаковій Галині Василівні – дружині Частакова Василя Васильовича, який помер 20.06.2013 року, а/з № 1640;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Шевчуку Георгію Осиповичу – батькові Шевчука Анатолія Георгійовича, який помер 12.05.2013 року, а/з № 1299;

        300 (триста) грн. 00 коп. – Юрченко Тетяні Іванівні – дружині Юрченка Анатолія Петровича, який помер 24.05.2013 року, а/з № 1405.

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконкому                                                 М.Бринза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада