Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання допомоги на поховання

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від 19 квітня 2016 року                                                                             № 37

 

Про надання допомоги

на поховання

 

        Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням Кіровоградської міської ради від 13 липня 2007 року № 318 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від 08 квітня 2016 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 300 (триста) грн. 00 коп. кожному на загальну суму  1814  (одна тисяча вісімсот чотирнадцять)  грн. 22 коп., в тому  числі  поштовий   збір 14 (чотирнадцять) грн. 22 коп., згідно з додатком.


2. Фінансовому відділу районної у місті ради  перерахувати  кошти в сумі 1814  (одна тисяча вісімсот чотирнадцять)  грн. 22 коп.   управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.


3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету  кошти використати за призначенням.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету ********

 

 

Голова районної у місті ради                                                         О. Кришко

 

   

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

19 квітня 2016 року   № 37

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       300 (триста) грн. 00 коп. – Д****** О С – дочці Д******* С М, який помер 07.03.2016 року, а/з № 694;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Л******* В Г – матері Л***** О О, який помер 05.03.2016 року, а/з № 664;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – О******** О В – матері О****** В, який помер 15.03.2016 року, а/з № 765;

       300 (триста) грн. 00 коп. – О****** Ю А – сестрі Ч******* С А,  який  помер  01.03.2016  року,  а/з № 15;                                                  

       300 (триста) грн. 00 коп. – С******* С П – родичці С*******  А М, який помер 27.03.2016 року, а/з № 881;

       300 (триста) грн. 00 коп. – Т******* В Г – братові Т******* І Г, який помер 24.01.2016 року, а/з № 282.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                                                   М.Бринза

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада