Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №94

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „17” жовтня 2017 року № 94

 

Про надання дозволу опікуну

К* О*.В*. на виконання дій

в інтересах недієздатної

К* В.В.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від *** року № *), розглянувши заяву опікуна К* О* В*, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну К* О* В* здійснити розподіл земельної ділянки частка якої належить недієздатній К* В* В* за адресою: м. Кропивницький, вул. Г*, буд. *.

2. Дозволити опікуну К* О* В* здійснити державну реєстрацію права власності на новостворену в результаті поділу земельну ділянку на ім'я недієздатної К* В* В* за адресою: м. Кропивницький, вул. Г*, буд. *.

3. Зобов’язати опікуна К* О* В* до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів в тримісячний термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

Новікова 37 20 11

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада