Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 90

 
 

У К Р А Ї Н А

 

Кіровська районна у м. Кіровограді рада Кіровоградської області

 

Виконавчий комітет
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 21 серпня 2012 року                                                                № 90
 

Про затвердження Положення про

реабілітаційну комісію комунального

закладу «Центр соціальної реабілітації

(денного перебування) дітей-інвалідів

Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

Керуючись законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2007 року №48 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів України», Положенням про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням районної у місті ради від 1 грудня 2011 року № 91 ( зі змінами та доповненнями), статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком районної у місті ради

 
В И Р І Ш И В:
 

1. Затвердити Положення про реабілітаційну комісію комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради»  згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» Заботкіну Г.І.

 
 

Голова районної у місті ради                                                  О. Рацул

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Додаток
до рішення виконкому
Кіровської районної у
м. Кіровограді ради
від 21 серпня 2012 року
№90
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 

про реабілітаційну комісію комунального закладу

 

 «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) Кіровської районної у м. Кіровограді ради»

 

Положення про реабілітаційну комісію комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» (далі – Положення) розроблено відповідно до пункту 6 Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням Кіровської районної у м. Кіровограді ради від 1 грудня 2011 року № 91    ( зі змінами та доповненнями) (далі – Центр).

 
 

1. Загальні положення
 

1.1. Реабілітаційна комісія комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради» (далі - Комісія) є органом Центру, яка діє з метою забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінки їх результатів та ефективності. До складу комісії входять спеціалісти Центру.

1.2. У своїй роботі Комісія керується законами України «Про реабілітацію інвалідів», «Про соціальні послуги», наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2007 року №48 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів України», Положенням про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», затвердженого рішенням Кіровської районної у м. Кіровограді ради від  1 грудня 2011 року № 91 ( зі змінами та доповненнями).

 


 

2. Основні завдання та зміст роботи

 

2.1. Зміст роботи Комісії визначається особливостями контингенту вихованців Центру.

          2.2. Основними завданнями Комісії є:

визначення напрямків навчально-виховної та корекційно- відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю;

визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації дитиною-інвалідом та дитиною «групи ризику» відповідно до індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу дитини та реабілітаційного прогнозу.

2.3. Реабілітаційна комісія здійснює:

контроль за складанням індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда;

контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда;

внесення змін до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда в разі необхідності її оперативного коригування;

затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда;

надання консультативної допомоги батькам (особам, що їх замінюють) з питань виховання, навчання, корекції та лікування дітей з обмеженими фізичними можливостями.

2.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб у реабілітаційних заходах Комісією проводиться первинне обстеження дитини-інваліда або дитини «групи ризику», спілкування з батьками та (або) законним представником дитини.

          2.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда комісія Центру разом з фахівцями розробляє індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда.

2.6. З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Комісія Центру аналізує та узагальнює дані про вихованців, які вибули з Центру.

 
 

3. Склад Комісії
 
3.1. Діяльність Комісії забезпечується фахівцями Центру, які мають відповідну вищу освіту і за своїм статусом належать до педагогічних і медичних працівників.
 

3.2. На засідання Комісії можуть залучатися представники міського відділу охорони здоров’я, освіти і науки, управління праці та соціального захисту населення виконкому.

4. Організація роботи
 
4.1. Направлення дітей на реабілітацію здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Кіровської районної у                         м. Кіровограді ради та управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Ленінської районної у м. Кіровограді ради.
4.2. Комісія проводить засідання відповідно до затвердженого графіка.

4.3. Засідання Комісії з метою проведення первинного обстеження дітей, які вперше звернулись до Центру, здійснюється не рідше 2-х разів на тиждень.

4.4. Засідання Комісії з метою проведення тестування (первинного або повторного) здійснюється 1 раз на місяць.

4.5. Обстеження дітей здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.
4.6. На підставі даних обстеження дитини Комісія робить висновок про індивідуальні особливості розвитку дитини та приймає колегіальне рішення про форму організації реабілітаційної допомоги, корекційно-розвивальної роботи, виховання та соціальної адаптації.
4.7. У разі, якщо заключний висновок може бути встановлено лише після тривалого вивчення дитини, Комісія направляє її до відповідного лікувального закладу.
4.8. Комісія веде журнал обліку первинного обстеження дітей.

4.9. Після закінчення курсу реабілітації Комісія видає дитині-інваліду документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                    Р. Волкова

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада