Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №83

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 листопада 2019 року                                                        83

 

Про надання дозволу опікуну

О** Т.В. на виконання дій

від імені недієздатного О** Б.В.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею             7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                          14 грудня 2016 року № 957, розглянувши заяву опікуна О** Т.В.                       вх. № О-** о/п від 10 ** 201* року, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу                   № ** від 30 ** 201* року),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну О**Т** В**:

 

          оформити недієздатного сина О** Б** В**, 26 ** 19** року народження, до психоневрологічного інтернату; 

        зняти з реєстрації місця проживання недієздатного гр. О** Б** В** за адресою: м. К**, вул. Г**, *.

 

          2. Зобов’язати опікуна гр. О** Т** В** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного сина  гр. О** Б* В** до психоневрологічного інтернату, в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

Голова районної у місті ради                                                          О. Кришко

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада