Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №78

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «15» жовтня 2019 року                                                                  78

 

Про надання дозволу опікуну

П*** *.*. на виконання дій

від імені недієздатного П*** *.*.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                      статтями 6, 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», розглянувши заяву опікуна П*** *.*. від 24 вересня 2019 року вх. № П-1067 о/п , враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу № 11 від  02 жовтня 2019 року),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну П*** Г** А** здійснити реєстрацію місця проживання недієздатного сина П*** В** А** у квартирі, що належить недієздатному на праві приватної особистої власності за адресою: м. Кропивницький, вул. М** Г**, буд. **, кв. **.

 

         2. Зобов’язати опікуна П*** *.*. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт місця реєстрації недієздатного П*** В** А** в місячний термін, з дня прийняття цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                      О.Кришко

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада