Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №74

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від „25” жовтня 2018 року                                                  № 74

 

Про надання дозволу опікуну

Р** Н.М. на виконання дій

від імені недієздатних Н** О.С.

та Т**О.С.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 67, статтями  71, 655 Цивільного кодексу України, висновком опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 вересня 2018 року № 7), розглянувши заяву опікуна Р** Н** М**, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Р** Н** М** від імені недієздатних Н** О** С** та Т** О** С** продати належну їм частину житлового будинку в розмірі ** частини кожного за адресою: м. Кропивницький, ** П**, буд. **, за умови внесення отриманих коштів від продажу будинку на банківські рахунки, що належать недієздатним Н** О.С. та Т** О.С.

 2. Зобов’язати опікуна Р** Н.М. надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії договору купівлі-продажу, що підтверджує відчуження будинку за вище вказаною адресою та виписки з банківського рахунку на ім’я недієздатних Н** О.С. та Т** О.С в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                      О. Кришко

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада