Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну П***В.В. на виконання дій від імені недієздатного П*** В.Б.

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 18 травня 2017 року                                                                             №52

 

Про надання дозволу опікуну

П***В.В. на виконання дій

від імені недієздатного П*** В.Б.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневролологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня              2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 квітня 2017 року № 5), розглянувши заяву опікуна П*** В.В., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

          1. Дозволити опікуну П*** В**В**:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатного П*** В** Б** за адресою: м. Кропивницький, К***, буд.**, кв.2;

оформити підопічного П*** В** Б** до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна П*** В**В**:надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного П*** В.Б. до психоневрологічного інтернату, в трьохмісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 Голова районної у місті ради                                            О.Кришко

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада