Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 травня 2016 року                                                                         № 51

 

Про внесення змін до Положення про

управління соціального захисту населення

виконавчого комітету Кіровської

районної у м. Кіровограді ради

 

         Керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» та рішення Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районними у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам» (зі зміна та доповненнями), враховуючи службову записку начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. від  12 травня 2016 року, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         Внести до Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради, затвердженого рішенням районної у місті ради від 26 лютого 2013 року             № 169, зміни, що додаються.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                    О.Кришко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровської районної

у м. Кіровограді ради

від «__» травня 2016 року

№ ____

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

1. Пункт 4.2. викласти у такій редакції: «4.2. Управління очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до розпорядження голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку  за погодженням із директором департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації та районної у місті ради».

2. У пункті 4.2.1.: «Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради» замінити на «Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради»

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада