Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про результати роботи районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

У К Р А Ї Н А

           ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 травня  2017 року                                                           №  48

Про результати роботи районної комісії з 

питань розгляду заяв членів сімей загиблих

військовослужбовців та інвалідів про виплату

грошової компенсації при виконавчому

комітеті Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року  № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про результати роботи районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про результати роботи районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради  взяти до уваги.

         2. Роботу районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради за період  з листопада 2016 року по березень 2017 року  вважати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

     Голова районної у місті ради                                                                  О.Кришко

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про результати роботи районної комісії з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної                               

у м. Кропивницькому ради

 

           Районну комісію з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації при виконавчому комітеті Фортечної районної  у м. Кропивницькому ради (далі - районна комісія)  утворено 09 листопада 2016 року рішенням виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

           У своїй діяльності районна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Порядком та Умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів її сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719, а також Положенням про району комісію з питань розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації  при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради.

           Завданням  районної комісії є розгляд заяви про призначення грошової компенсації члена сім'ї загиблого військовослужбовця, інваліда (далі – заявника) або їх уповноваженої  особи особисто поданої до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку осіб та акту обстеження матеріально-побутових умов.

           З метою виконання визначених повноважень районною комісію здійснювалася відповідна робота.

           За період з листопада 2016 року по березень 2017 року відбулось два засідання районної комісії, розглянуто  три заяви від зазначеної вище категорії громадян стосовно призначення грошової компенсації для отримання житла,  всі вирішено позитивно, а саме:

           одному інваліду війни призначено грошову компенсацію для придбання житла у сумі 670 853,09 грн., яку він отримав та придбав житло відповідної вартості;

           одній родині загиблого військовослужбовця призначено грошову компенсацію для придбання житла у сумі 712 446,66 грн., яку родина отримала та інвестувала в об’єкт нерухомості  що будується; 

           одному інваліду війни призначено грошову компенсацію для придбання житла у розмірі 903 003,45 грн., кошти буде перераховано на спеціальний рахунок заявника при їх надходженні із державного бюджету.

           Загальна сума отриманих коштів заявниками  становить  1 383 299,75 грн.

           Всю роботу районної комісії   за звітний період було направлено на неухильне дотримання вимог законодавства України щодо посилення соціального захисту  осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

 

Начальник   управління соціального

захисту  населення  виконавчого  комітету                                           М.Бринза 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада