Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №3

 

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19  січня   2021 року                                                                           3    

 

Про затвердження нового Положення про районну комісію з питань призначення житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу

 

Керуючись статтею 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України  ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених    осіб”,     постановами      Кабінету     Міністрів     України     від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від  29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”,  від  05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, рішенням Кіровоградської міської ради від  10 червня 2016 року  № 325 ,,Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам” та розглянувши службову записку заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету М. БРИНЗИ  від 11 січня 2021 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити нове Положення про районну комісію з питань призначення   житлових   субсидій населенню,   надання  пільг  особам,  які  мають  на  це  право,  та   призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у               м. Кропивницькому ради та її склад, що додаються.

         2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 23 травня  2018 року № 33 „Про затвердження Положення про районну комісію     з      питань       призначення       державної      соціальної      допомоги

2

малозабезпеченим  сім'ям,  житлових  субсидій  населенню,  надання  пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат  внутрішньо  переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу” та від                                        21 липня 2020 року №71 „Про внесення змін до складу районної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових   субсидій населенню,   надання  пільг  особам,  які  мають  на  це  право,  та   призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у               м. Кропивницькому ради”.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради В. ЗАКАБЛУКОВСЬКОГО.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                            Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерія БУРМІТСЬКИХ 37 01 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Фортечної районної у

м.Кропивницькому ради

19 січня 2021 року 

№ 3

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАЙОННУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ, НАДАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ,

ЯКІ МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО, ТА ПРИЗНАЧЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ)

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ,

 ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ФОРТЕЧНОЇ РАЙОННОЇ

У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

 

Положення про районну комісію з питань призначення житлових субсидій,  надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті  Фортечної районної у м. Кропивницькому ради         (далі - Положення) розроблено з метою розгляду питань, пов’язаних з призначенням   населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, відповідно до законів  України  ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, постанов Кабінету Міністрів України   від       21 жовтня      1995 року  № 848 „Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами), від 29 січня 2003 року № 117 ,,Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”,  від 05 листопада 2014 року № 637 „Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, від 08 червня  2016 року № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Районна комісія з питань призначення житлових субсидій населенню, надання пільг особам, які мають на це право, та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі-Комісія) діє на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України,   Указами   Президента    України,   постановами   Кабінету   Міністрів

2

України, іншими законодавчими актами та нормативними документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Це Положення реґламентує порядок створення і діяльності Комісії щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, надання пільг особам, які мають на це право та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що проживають на території Фортечного району міста Кропивницького.

4. Положення і склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджуються рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

5. Очолює Комісію голова районної у місті ради, у разі його       відсутності – заступник голови Комісії.

6. До складу Комісії входять спеціалісти виконавчих органів районної у місті ради, представники Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління з питань захисту прав дітей виконавчого комітету Кропивницької міської ради.

7. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на тиждень.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

 

Основними завданнями Комісії є:

 

впровадження Державної програми житлових субсидій для соціального захисту малозабезпечених верств населення району;

 

надання пільг за фактичним місцем проживання особам, які мають на це право;

 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

Комісія розглядає відповідні документи, надані заявником, а у випадку призначення  житлових субсидій населенню та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам – ще й акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складений державними соціальними інспекторами (у разі потреби також із залученням членів Комісії). При розгляді  документів можливе заслуховування заявників.

 

         Комісія розглядає питання:

 

1)     про   можливість     надання     населенню     житлових    субсидій    для  

3

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з конкретних обставин, що склалися, у разі наявності наступних умов:

 

1.1) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа),

 

1.2) у складі домогосподарства або у складі сімї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, за інформацією Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, або отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи, або ними чи за них не сплачено єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування  у  розмірі,   не   меншому   ніж   мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Позитивне рішення Комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи: надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, до них застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є       алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку,

 

         1.3) будь - хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю  земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) послуги (крім медичних, освітніх  та  житлово-комунальних послуг  у межах  соціальної  норми житла)  на суму, яка на дату купівлі, оплати,

перевищує 50 тисяч гривень,

                                                                                                                                       1.4) структурним підрозділом управління соціального захисту населення

4

виконавчого комітету отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії. Якщо громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості у судовому порядку в строк понад два місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон, житлову субсидію в такому випадку, за рішенням Комісії, може бути призначено з початку сезону,

 

1.5) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу управління соціального захисту населення виконавчого комітету або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом управління  соціального захисту населення виконавчого комітету;

 

1.6) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці якщо такі осіби, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою,

 

1.7) в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більше як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду,

 

1.8) на момент призначення житлової субсидії, зареєстровані у житловому приміщенні особи та члени їх сімей,  сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без  звернення  громадянина. При цьому

особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія,

5

1.9) житлова субсидія за рішенням Комісії може бути призначена у випадках, не передбачених цим Положенням. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів,

 

1.10) у разі неподання органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у строки, встановлені чинним законодавством, а також відсутності таких відомостей рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, приймається  Комісією,

 

1.11) якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлову субсидію, за рішенням Комісії, може бути призначено з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону,

 

1.12) за рішенням Комісії житлову субсидію після її припинення може бути поновлено протягом сезону її призначення, за умови подання нових заяви та декларації, у таких випадках:

коли громадянин не повідомив структурному підрозділу управління соціального захисту населення виконавчого комітету про обставини, передбачені чинним законодавством, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання житлової субсидії або визначення її розміру, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням Комісії фізична  особа-підприємець  не  сплатить  єдиний  соціальний внесок чи

сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт      1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України)  або  відмовою  від  продовження  роботи  у зв’язку із зміною істотних

умов праці (пункт 6 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, керівник структурного     підрозділу      управління      соціального     захисту    населення 

6

виконавчого комітету протягом  трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України вносить на розгляд Комісії подання щодо скасування рішення Комісії про призначення житлової субсидії  такому домогосподарству з дня його прийняття і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету.

В окремих випадках, за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися:

особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні  послуги;

 одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму  (оренди)  житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами;

непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову  площу житла, яка не може перевищувати більше як на 30 відсотків, соціальну норму житла, розраховану на домогосподарство, а також дитячим будинкам сімейного типу – не більш як на 50 відсотків;

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків, житлову субсидію за рішенням Комісії може бути призначено кожному із таких домогосподарств.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих   членів    домогосподарства    є    меншою    за   кількість  членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням Комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи             житлово-комунального обслуговування можуть розраховуватись  на фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства. 

Під час прийняття рішень  Комісією враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок,      що      підтверджують      місце      перебування      особи     в     іншій

адміністративно-територіальній  одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату   житлово-комунальних   послуг    в    іншому    житловому    приміщенні

(будинку), акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений селищною, сільською або міською радою, акт житлово-експлуатаційної організації про фактично проживаючих осіб, договір оренди житла в іншому місці.

Разом з тим, до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями  (крім багатодітних сімей), в  яких  не  менше  року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням Комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані у такому житловому приміщенні(будинку), але які фактично в ньому проживають.

7

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,

 

1.13) припинення надання раніше призначеної субсидії  здійснюється за рішенням Комісії за поданням структурного підрозділу управління  соціального захисту населення виконавчого комітету, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги;

громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив структурному підрозділу управління соціального захисту населення виконавчого комітету про обставини, передбачені чинним законодавством, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання житлової субсидії або визначення її розміру, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням Комісії фізична особа-підприємець не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором припинить дію такого договору за ініціативою працівника

(статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України)  або  відмовою  від  продовження  роботи  у зв’язку із зміною істотних

умов праці (пункт 6 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, керівник структурного  підрозділу  управління   соціального   захисту населення  виконавчого комітету протягом  трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України вносить на розгляд Комісії подання щодо скасування рішення Комісії про призначення житлової субсидії  такому

 

8

домогосподарству з дня його прийняття і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету.

Уповноважений представник домогосподарства має право оскаржити до Комісії рішення структурного підрозділу управління  соціального захисту населення виконавчого комітету щодо розміру призначеної житлової субсидії або про відмову в її призначенні, а також рішення щодо подання документів на розгляд Комісії;

 

3) про надання пільг за фактичним місцем проживання особам,  які мають на це право, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 

4) про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

 

1. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

2. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3. Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом, який підписує голова, заступник голови, секретар та всі присутні члени Комісії.

         Відповідні рішення Комісії, у вигляді витягів з протоколу, додаються до особових справ заявників як обов’язкові документи.

4. У разі прийняття рішення Комісії про відмову, заявник має право оскаржити рішення Комісії, звернувшись до суду.

5. При виникненні спірних питань під час розгляду справ на засіданнях Комісія має право: робити запити та отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням пільг, соціальних виплат або житлової субсидії;

отримувати від осіб, які звернулися з заявою про виняткові обставини, письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення допомоги або житлової субсидії;

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада