Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 238

 У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА  У  МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

 

ТРИДЦЯТЬ ПЯТА   СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від "05 березня   2015 року                                                      № 238

 

Про зняття з контролю окремих рішень

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 163, 164, 168 Регламенту Кіровської районної у м. Кіровограді ради шостого скликання, у зв’язку з виконанням окремих рішень районної у місті ради та враховуючи пропозиції постійної комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій, районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А:

Зняти з контролю окремі рішення Кіровської районної у м. Кіровограді ради у зв’язку з їх  виконанням:

від 04 лютого 2014 року №197 «Про районний у місті бюджет на          2014 рік»;

        від 04 лютого 2014 року № 203 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на  2014 рік»;

        від 05 червня 2014 року № 209 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на  2014 рік»;

          від 24 липня 2014 року № 217 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік»;

       від 14 жовтня 2014 року № 222 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на   2014 рік»;

    від 24 листопада 2014 року № 225 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік»;

        від 19 грудня 2014 року № 227 «Про внесення змін до рішення районної  у  місті  ради від 04 лютого 2014 року № 197 «Про районний у місті бюджет на  2014 рік».

 

Голова районної у місті ради                                                         С. Горбовський

ВИРІШИЛА:

 

1.           Дозволити виконавчому комітету районної у місті ради використати у 2015 році кошти, які надійшли і будуть надходити на спеціальний реєстраційний рахунок у вигляді орендної плати за використання приміщення по вул. Героїв Сталінграда,7а, у розмірі 53400 (пятдесят три тисячі чотириста) гривень на утримання, ремонт та придбання майна для виконавчого комітету районної у місті ради.

2.      Бухгалтерсько - господарському відділу виконкому (Біленький) виділені кошти використати за призначенням.

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

 

Голова районної у місті ради                                                            С.Горбовський

 

ІХ. Управління Центром

1.Пункт 9.2 викласти в такій редакції:

 «9.2.  Директор Центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення виконкому та головою районної у місті ради. Заступник директора Центру безпосередньо підпорядкований директору Центру, йому підконтрольний і підзвітний.».

2. Після пункту 9.2 доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«9.3. Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління соціального захисту населення виконкому, а заступника директора Центру – наказом начальника управління соціального захисту населення виконкому за поданням  директора Центру.

Особова справа та трудова книжка директора Центру зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконкому, а заступника директора Центру  - у Центрі.».

У зв’язку з цим пункти 9.3 – 9.5 вважати відповідно пунктами 9.4.– 9.6.

3. Після пункту 9.7 доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«9.7. Директор Центру у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління соціального захисту населення виконкому. Має посвідчення встановленого зразка.

9.8. На час відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора Центру або інша особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.».

   

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада