Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікунам Д** Ю.О. та Д** І.В. на виконання дій від імені недієздатного П** О.О.

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «26» березня 2019 року                                                              № 22

 

Про надання дозволу опікунам

Д** Ю.О. та Д** І.В.

на виконання дій від імені

недієздатного П** О.О.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею       52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом                       2 пункту 1 статті 71, пунктом 4 статті 1268,  пунктом 4 статті 1269 Цивільного кодексу України, розглянувши заяви опікунів Д** Ю.О. та Д**І.В. від 06 лютого  2019 року вх. № Д-295 о/п, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 06 лютого 2019 року № 1),  виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікунам  Дубровій Ю** О** та Д** І** В** оформити спадкове майно за законом від імені недієздатного  П** О** О**.

 

         2. Зобов’язати опікунів Д** Ю** О** та Д** І** В** надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення спадкового майна на ім’я недієздатного  П** О** О**.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

 

Голуб Т.В. 22 97 79                                                                                       

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада