Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №211

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КІРОВОГРАДІ РАДА

ДВАДЦЯТЬ ДЕВЯТА  СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

  

 

від „05” червня  2014 року                                                     № 211

 

Про затвердження Положення
про організаційний відділ виконавчого
комітету Кіровської районної у
м. Кіровограді ради 

         Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні″,  рішенням Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам», враховуючи рішення  районної у місті ради від 4 лютого 2014 року № 200 «Про внесення змін до структури   та  загальної   чисельності   апарату   Кіровської   районної   у м. Кіровограді ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровської районної у м. Кіровограді ради», районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Затвердити  Положення  про  організаційний відділ виконавчого комітету   Кіровської  районної  у м. Кіровограді ради (додається). 

         2. Визнати   таким,   що   втратило  чинність,   рішення   районної   у   місті   ради   від 15 вересня  2011 року № 70 „Про затвердження Положення про сектор з питань депутатської діяльності виконавчого комітету   Кіровської районної у  м. Кіровограді ради ”. 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                 С. Горбовський    

    

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення Кіровської районної

 у м. Кіровограді ради

                                                                        „05” червня  2014 року

                                                                                                                       211

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
організаційний відділ виконавчого комітету  

Кіровської районної у м. Кіровограді ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1. Організаційний відділ виконавчого комітету  Кіровської районної у м. Кіровограді ради (далі — відділ) є виконавчим   органом районної у місті ради, підзвітний   та підконтрольний районній у місті раді та її виконавчому комітету.

2. Відділ утворюється  відповідно до чинного законодавства.

3. Положення про відділ  та загальна чисельність його працівників затверджується рішенням районної у місті ради за поданням голови районної у місті ради.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішеннями Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету,  рішеннями районної у місті ради та  її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради,  цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

         5. Посадові особи відділу  призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

 

 

1. Завдання відділу

 

 

 

1.1. Здійснення організаційного, інформаційного та інших форм забезпечення діяльності депутатів районної у місті ради.   

1.2. Підготовка пленарних засідань районної у місті ради, організація та координація роботи постійних комісій районної у місті ради, її депутатських груп і фракцій. 

       1.3. Участь відповідно до чинного законодавства України в організації та проведенні референдумів, виборів Президента України, органів державної влади і місцевого самоврядування.

1.4. Забезпечення реалізації державної політики по роботі з молоддю, розвитку спорту, культури на території району у межах делегованих повноважень.

         1.5. Здійснення заходів щодо сприяння у реалізації органами самоорганізації населення району власних повноважень, визначених чинним законодавством.

         1.6. Сприяння взаємодії органів самоорганізації населення району з депутатами районної у місті ради, виконавчими органами районної у місті ради, правоохоронними органами, іншими установами, організаціями та підприємствами різних форм власності щодо вирішення питань місцевого значення.

         1.7. Організація вивчення чинного законодавства України депутатами районної у місті ради, головами квартальних комітетів району, працівниками апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради, здійснення зв’язків з партійними, громадськими організаціями та об’єднаннями.

1.8. Проведення разом із виконавчими органами районної у місті ради заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, організація святкових заходів на території району.

1.9. Організаційне забезпечення участі керівництва районної у місті ради у заходах, які проводяться на території району та міста з нагоди відзначення державних і професійних свят, пам’ятних дат та ювілеїв. 

2. Функції відділу 

         2.1. Здійснення підготовки сесій районної у місті ради:

підготовка пропозицій, проектів розпоряджень голови районної у місті ради щодо термінів скликання сесій та питань, які вносяться на розгляд районної у місті ради,

підготовка та забезпечення оприлюднення у ЗМІ інформації щодо скликання сесій районної у місті ради із відповідним порядком денним,

виконання доручень голови районної у місті ради щодо підготовки питань, які вносяться на розгляд районної у місті ради,

запрошення депутатів районної у місті ради, посадових осіб, інших осіб на сесії районної у місті ради,

підготовка документів, необхідних для організації проведення пленарних засідань сесій районної у місті ради,

забезпечення депутатів районної у місті ради комплектами проектів рішень та інших документів, які розглядаються районною у місті радою на сесіях, участь у роботі секретаріату сесій районної у місті ради, ведення протокольного запису засідань,

оформлення протоколів сесій районної у місті ради і надсилання їх у 15-денний термін від дня проведення сесій до обласної ради та прокуратури  м. Кіровограда. 

2.2. Робота з рішеннями районної у місті ради:

підготовка проектів рішень районної у місті ради з питань, які вносяться на розгляд районної  у місті ради головою районної у місті ради,

організація попереднього розгляду проектів рішень районної у місті ради на засіданнях постійних комісій,

підготовка рішень районної у місті ради для підпису головою районної у місті ради (головуючим на пленарному засіданні сесії),

реєстрація та доведення рішень районної у місті ради до відома виконавців та населення, організація контролю за їх виконанням. 

2.3. Сприяння роботі постійних та інших комісій районної у місті ради, депутатських груп та фракцій:

організаційно-технічне забезпечення засідань постійних комісій районної у місті ради,

організація заходів щодо координації діяльності постійних та інших комісій районної у місті ради,

підготовка проектів документів з організаційних питань для роботи постійних та інших комісій районної у місті ради, депутатських груп та фракцій за дорученням голови районної у місті ради,

опрацювання проектів рішень районної у місті ради, інших документів для розгляду на постійних комісіях районної у місті ради,

організація контролю за виконанням рішень постійних комісій районної у місті ради. 

2.4. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення роботи депутатів районної у місті ради, постійних та інших комісій районної у місті ради:

організація роботи з депутатами районної у місті ради щодо оформлення облікових карток, забезпечення їх зберігання,

організація підготовки інформаційних матеріалів для звітів депутатів районної у місті ради,

підготовка інформаційно-методичних матеріалів для депутатів районної у місті ради, постійних комісій,

забезпечення зберігання протоколів сесій районної у місті ради та засідань постійних комісій районної у місті ради,

організація семінарів, конференцій та інших заходів.

2.5. Сприяння депутатам районної у місті ради щодо здійснення їх обов’язків і прав з питань:

офіційного представництва від імені виборців,

участі у загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення,

внесення депутатами районної у місті ради на розгляд відповідними органами і організаціями пропозицій з питань, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень,

розгляду депутатами районної у місті ради пропозицій, заяв та інших звернень виборців,

прийому виборців,

підготовки та розгляду депутатських запитів та звернень,

здійснення невідкладного прийому посадовими особами виконавчих органів районної у місті ради,

підготовки депутатами районної у місті ради проектів рішень районної у місті ради,

організації забезпечення діяльності помічників-консультантів депутатів районної у місті ради,

підготовки документів для оформлення посвідчень та здійснення обліку помічників-консультантів депутатів районної у місті ради. 

2.6. Підготовка і проведення референдумів, виборів Президента України, органів державної влади і місцевого самоврядування на підставі доручень голови районної у місті ради.

2.7. Надання методичної та практичної допомоги органам самоорганізації населення, координація їх роботи, організація семінарів.

2.8. Здійснення заходів щодо сприяння у реалізації органами самоорганізації населення району власних повноважень, визначених чинним законодавством.

2.9. Здійснення у встановленому законодавством порядку організаційно-методичного забезпечення з підготовки та проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів самоорганізації населення, зборів (конференцій) мешканців за місцем проживання з актуальних питань життя району.

2.10. Здійснення зв’язків з партійними, громадськими організаціями та об’єднаннями.

2.11. Складання та подання на розгляд районної у місті ради щорічного плану роботи районної у місті ради, забезпечення контролю за його виконанням.

2.12. Розроблення місячних календарних планів основних організаційно-масових заходів у виконавчих органах районної у місті ради.

2.13. Забезпечення участі та координація діяльності виконавчих органів районної у місті ради щодо відзначення державних і професійних свят, пам’ятних  дат і  ювілеїв  шляхом  підготовки відповідних доручень, проектів розпорядчих документів, планів-заходів, створення тимчасових робочих груп, організаційних комітетів, проведення нарад, узгодження робочих планів виконавчих органів районної у місті ради щодо підготовки святкових заходів.

2.15. Організація і координація відповідно до визначених повноважень культурно-дозвільної та фізкультурно-спортивної роботи з населенням за місцем проживання (свято району, вулиць, підприємств та ін.), сприяння підготовці та проведенню святкових заходів.

2.16. Організаційне забезпечення привітання керівництвом районної у місті ради з днями народження та професійними святами осіб.

2.17. Узагальнення інформації виконавчих органів районної у місті ради щодо виконання делегованих повноважень та інформування Кіровоградської міської ради.

2.18. Здійснення контролю за поповненням офіційного сайту районної у місті ради з питань висвітлення роботи виконавчих органів районної у місті ради, депутатів районної у місті ради, постійних комісій районної у місті ради, депутатських груп і фракцій, органів самоорганізації населення району.

2.19. Участь у підготовці проектів рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, що належать до компетенції відділу.

2.20. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.21. Забезпечення обліку вхідної і вихідної кореспонденції відділу, контроль за строками її розгляду.

       2.22. Забезпечення своєчасного оприлюднення на офіційному сайті районної у місті ради проектів рішень районної у місті ради, що підлягають обговоренню, не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду та рішень районної у місті ради не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття.

   2.23. Забезпечення доступу до публічної інформації відділу, що була отримана або створена в процесі виконання повноважень, або яка знаходиться у володінні відділу, та дотримання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації ”.

  2.24. Сприяння депутатам районної у місті ради, громадським організаціям, громадським радам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації.

2.25. Виконання інших повноважень, пов’язаних з діяльністю районної у місті ради та її виконавчих органів. 

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ 

       1. Одержання у встановленому порядку інформації, документів та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань і функцій, від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, політичних партій, громадських організацій і об’єднань.

        2. Залучення, за згодою керівництва районної у місті ради, посадових осіб, працівників виконавчих органів районної у місті ради для ефективного виконання покладених на відділ завдань.

        3. Внесення на розгляд керівництва районної у місті ради проектів розпоряджень голови районної у місті ради, планів заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу.

        4. Участь у роботі сесій районної у місті ради, засіданнях виконавчого комітету районної у місті ради, постійних та інших комісій районної у місті ради, нарадах, семінарах.

5. Проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вжиття заходів щодо своєчасного розгляду їхніх заяв, скарг і пропозицій. 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Регламенту Кіровської районної у м. Кіровограді ради, Регламенту виконавчих органів Кіровської районної у м. Кіровограді ради, Інструкції з діловодства у виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

2. Відділ  очолює завідувач відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження голови районної у місті ради у встановленому законодавством порядку.

3. Штатний розпис та посадові інструкції працівників відділу  затверджуються головою районної у місті ради.

4. Робота  відділу планується за перспективними  (піврічними) планами.

5. Спеціалісти відділу  безпосередньо підпорядковані завідувачу організаційного відділу виконкому районної у місті ради (далі – завідувач відділу), йому підконтрольні та підзвітні.

6. Завідувач відділу:

6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, доручень керівництва районної у місті ради.

6.2. Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і працівникам відділу та контролює стан їх виконання.

6.3. Розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

6.4. Готує проекти рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, що стосуються повноважень відділу.

6.5. Контролює стан виконання документів, що надходять до відділу, отриманих доручень від керівництва районної у місті ради.

6.6. Вносить голові районної у місті ради пропозиції щодо матеріального заохочення та дисциплінарної відповідальності працівників відділу, враховуючи при цьому всі об’єктивні  фактори персонально по кожному.

6.7. Створює умови для систематичного підвищення кваліфікації, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу.

6.8. Вносить пропозиції керівництву районної у місті ради щодо вдосконалення роботи відділу.

6.9. Здійснює інші функції відповідно до рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, цього Положення.

7. Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується голові районної у місті ради, йому підконтрольний і підзвітний.

8. На час відсутності завідувача відділу його обов’язки виконує посадова особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради. 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Припинення діяльності відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення районної у місті ради.

2. Утримання відділу здійснюється за рахунок коштів районного у місті бюджету.

 

                                                            __________________________

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада