Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про районний у місті бюджет на 2014 рік

 

У К Р А Ї Н А 

                      КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДАОННА У М. АД

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «04» лютого 2014 року                                                                       № 197    

 

 Про районний у місті  бюджет на 2014 рік

 

         Керуючись частиною 2 статті 41, статтею 59, частиною  4 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року  № 2748 «Про міський бюджет на 2014 рік», районна у місті рада 

В И Р І Ш И Л А : 

         1. Установити загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2014 рік  у сумі  204 514,134 тис. грн., у тому числі дотація вирівнювання, що одержується з міського бюджету – 10 865,800  тис. грн., субвенції з державного бюджету – 193 484,534 тис. грн.

         Обсяг доходів загального  фонду бюджету визначити  у сумі 204 380,334   тис. грн., спеціального фонду –  133,800 тис. грн. (додаток 1).

         2. Затвердити загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на            2014 рік у сумі ­­­­ 204 514,134 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду – 204 380,334 тис. грн. та видатків спеціального фонду –  133,800 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та за головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного у місті бюджету у сумі 1,000 тис. грн.

4. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 193 484,534 тис. грн., а саме на:

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –                      154 103,105 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 36 453,715 тис. грн.;

надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1 414,200 тис. грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 102,168 тис. грн.;

виплату державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1 411,346 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного у місті бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

         оплата праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

6. Затвердити в складі видатків районного у місті бюджету кошти на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну суму  100,000 тис. грн. (додаток 5).

7. У процесі виконання районного у місті бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) здійснювати перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень в розрізі функціональної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах, здійснювати лише за погодженням із постійною комісією районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та збільшення видатків за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

8. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Надати право виконавчому комітету районної у місті ради, в особі голови районної у місті ради, укладати угоди з установами Державної казначейської служби  України на отримання згідно із статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України  позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду .

10. Затвердити перелік головних розпорядників коштів районної у місті ради та Схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня на 2014 рік згідно з додатком 6.

11. Додатки 1- 6 є невід’ємною частиною  цього рішення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з  питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко).

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О.Рацул

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада