Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 158

 

 
                              

                 У К Р А Ї Н А

 
КІРОВСЬКА  РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ  РАДА
 
ВІСІМНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                      

                                  

 
Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27   грудня  2012 року                                                                           № 158
 

Про затвердження Програми

соціально-економічного

розвитку Кіровського району

м. Кіровограда на 2013 рік
 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в  Україні", рішеннями Кіровоградської   міської  ради  від

29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у   м. Кіровограді радам  шостого скликання   та  їх виконавчим органам",     від 21 грудня 2012 року № 2181 "Про міський бюджет на 2013 рік", враховуючи   пропозиції головних розпорядників коштів, районна у місті  рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

         1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2013 рік .

 

         2.Виконавчому комітету районної у місті ради забезпечити виконання Програми та інформувати районну у місті раду про її виконання за підсумками роботи за 2013 рік.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій (Зайченко), з питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (Авдєєнко), з питань соціального захисту населення (Волкожа).

 
 
Голова районної у місті ради                                                            О.Рацул  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішенням Кіровської районної                                                                             у м. Кіровограді ради

                                                    від 27 грудня  2012 року

                                                      № 158                                                                          

                                                                       

 
 
 

                                                                                                

 
 
Програма
 
соціально-економічного розвитку
 
Кіровського району м. Кіровограда
 
на 2013 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.Кіровоград

2012 рік

 
 
ЗМІСТ
 
                                                                                                       Стор.
 

                                                                                                                                                                    

        Паспорт Програми                                                                                    3                                                                      
        Вступ                                                                                                           4
  

1. Мета, пріоритети та шляхи вирішення завдань:                                   5

 

   1.1 У галузі соціального забезпечення населення району                              5

   1.2 У галузі благоустрою району                                                          7
   1.3 У галузі фінансової підтримки квартальних комітетів району       8     
                                     

2. Система контролю та звітності за ходом виконання Програми                  10

 
3. Заключні положення                                                                                     10
 
 
Додаток до Програми:
 

        Система заходів по Програмі соціально-економічного   розвитку     Кіровського району  м. Кіровограда  на 2013 рік на  3 аркушах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми соціально-економічного розвитку
Кіровського району м.Кіровограда
на 2013 рік
 
 
Програма:
 
1.

Ініціатор розроблення

Програми 

Відділ комунального господарства виконкому,

управління праці та соціального захисту населення виконкому,

виконавчий комітет районної у місті ради (далі – виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради)

2.
Дата, номер і назва

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Кіровської районної у м.Кіровограді ради

від 31 липня 2008 року № 93 "Про формування Програми економічного і соціального розвитку Кіровського району м.Кіровограда"

3.
Розробник програми

Виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради

4.

Співрозробники програми

Виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради

5.
Виконавець програми

Виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради

6.
Учасники програми

Виконавчі органи Кіровської районної у м.Кіровограді ради

7.

Терміни реалізації програми

2013 рік
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

 
_______________________
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В С Т У П
 

        Програма соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2013 рік (далі – Програма) розроблена відділом комунального господарства виконкому разом з іншими виконавчими органами Кіровської районної у м.Кіровограді ради відповідно до вимог законів України: "Про місцеве самоврядування в Україні"; "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

       

        Програма розроблена з урахуванням завдань і заходів, визначених:

        Бюджетним  кодексом  України;

        постановою Кабінету Міністрів України "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

        програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток";         

        стратегією економічного та соціального розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року, затвердженою рішенням Кіровоградської міської     ради   від 13 липня 2007 року № 310;

        рішеннями Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх виконавчим органам", від 21 грудня 2012 року №____ "Про міський бюджет на 2013 рік".       

        Показники Програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік розраховані на основі пропозицій управління праці та соціального захисту населення виконкому, відділу комунального господарства виконкому, апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету.

        До складу Програми включені розділи у галузях: соціального забезпечення населення району, благоустрою району, фінансової підтримки квартальних комітетів району, а також основні показники соціально-економічного  розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2013 рік та заходи щодо її реалізації.

        Відповідно до наявних проблем та визначеного фінансування щодо соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда Програмою визначено мету та основні завдання щодо регіонального розвитку у 2013 році.

        Головною метою Програми соціально-економічного розвитку Кіровського району м.Кіровограда на 2013 рік є: 

        соціальне забезпечення населення району;

        благоустрій території району;

        фінансова підтримка квартальних комітетів району.

 
 

1. Мета, пріоритети та шляхи вирішення завдань

 

1.1.         У галузі соціального забезпечення населення району

 

Основні проблеми:

недосконалість механізму надання допомог, пільг і компенсацій незахищеним верствам населення.

 
Мета:

головною метою є забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення.

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

функціонування комунального закладу "Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей інвалідів Кіровської районної у м.Кіровограді ради";

надання безкоштовних юридичних послуг юристом в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м.Кіровограда (далі – територіальний центр);

забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість;

проведення щорічних районних нарад з питань стану охорони праці з метою привернення уваги роботодавців до найактуальніших питань безпеки праці, профілактики нещасних випадків, виробничого травматизму і професійних захворювань, формування загальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих питань;

здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях району, проведення щомісячних засідань районної робочої групи з питань легалізації і своєчасності виплати заробітної плати, зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;

сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями та отримання ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям;

забезпечення своєчасної виплати ветеранам війни соціальних виплат, компенсацій, одноразових грошових допомог тощо;

поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню, державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та іншим незахищеним верствам населення;

забезпечення проведення електронної звірки наданих пільг підприємствами-надавачами послуг;

продовження роботи щодо створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури;

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення видачі посвідчень на право користування пільгами, пільгових (безкоштовних) листів талонів на проїзд, технічних та інших засобів реабілітації, направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами, санаторно-курортних путівок відповідним категоріям громадян;

забезпечення роботи "Соціального таксі" для безоплатного перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями Кіровського району м.Кіровограда;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

підтримання в належному стані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

надання територіальним центром соціальних послуг вдома у вигляді прибирання приміщення, придбання продуктів харчування, оформлення субсидій, оплати комунальних платежів, допомоги у пранні білизни, приготуванні їжі тощо;

надання соціальних послуг масажистом, психологом, медсестрою, перукарем, швачкою, підсобним робітником по ремонту житла, телемайстром територіального центру;

періодичне інформування громадян району про надання послуг з питань соціального забезпечення населення району.

Реалізація заходів проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства України. Напрями діяльності та перелік заходів формуються згідно з додатком, що додається до Програми, у якому визначено джерела фінансування кожного із заходів і який, у разі потреби, може бути доповнено додатковими  даними.

 

Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:

державного бюджету на:
надання пільг, житлових субсидій та державних допомог;

забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

місцевих бюджетів на:

утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м.Кіровограда

реалізацію програми "Соціальне таксі".
 
 

Очікувані результати:

здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, що користуються правами, визначеними статтею 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";

забезпечення державної підтримки та соціального захисту вразливих верств населення;

забезпечення оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

підвищення рівня доступності в отриманні якісної юридичної допомоги для громадян, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі;

вдосконалення механізмів надання виплат та компенсацій;

підвищення рівня додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення;

покращення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку.

 
1.2. У галузі благоустрою району
 
        Основні проблеми :

         незадовільний технічний стан та якість питної води громадських колодязів;

        незадовільний санітарний стан території району, забруднення територій загального користування; 

        низький рівень технічного стану об'єктів благоустрою;

        недостатнє фінансування робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

 

        Мета :     

        ремонт та утримання  об'єктів благоустрою,  забезпечення  та  збереження

їх технічно-справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби;

        покращення благоустрою за рахунок залучення на громадських засадах коштів та трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, навчальних і медичних закладів, мешканців району, а також бюджетних коштів.

 

        Завдання, напрями діяльності та заходи :

        завдання - забезпечення виконання Правил благоустрою м.Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 5 червня                2012 року № 1710 "Про затвердження правил благоустрою м.Кіровограда";

       санітарне  утримання території  району;

        поховання одиноких та безрідних громадян;

        утримання місць загального користування;

   

    поточний ремонт, очищення та дезинфекція колодязів загального користування;       

        напрями діяльності - благоустрій та санітарне утримання території району;

        заходи - проведення роз'яснювальної роботи з керівниками підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності, навчальних і медичних закладів, населенням району з питань благоустрою та санітарного утримання прилеглих і закріплених територій з метою покращення благоустрою району та на виконання Правил благоустрою м.Кіровограда;

        проведення рейдів по перевірці санітарного стану території району з залученням працівників відділу комунального господарства виконкому, інспекторів спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради, голів квартальних комітетів району;

        організація проведення місячників та суботників з благоустрою території району;

        залучення на громадських засадах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, навчальних і медичних закладів, мешканців району до прибирання території району та покращення елементів благоустрою;

        забезпечення виконання робіт з благоустрою району за рахунок районного у місті бюджету на здійснення таких видівробіт:

        поховання безрідних та одиноких громадян;    

        ремонт, очищення та дезинфекція колодязів.

        Реалізація заходів проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства. Напрями діяльності та перелік завдань і заходів формуються згідно з додатком, що додається до Програми, у якому визначені джерела фінансування кожного із заходів і який, у разі потреби, може бути доповнений додатковими даними.

 
        Ресурсне забезпечення:

        фінансування заходів здійснюється відповідно до складеного і затвердженого кошторису у межах бюджетних призначень, а також відповідно до повноважень, визначених Кіровоградською міською радою Кіровській районній у м.Кіровограді раді.

 

        Очікувані результати:

        збереження об'єктів благоустрою в технічно-справному стані;

        підвищення  експлуатаційних якостей об'єктів благоустрою;

        продовження строку служби об'єктів благоустрою.

 

1.3 У галузі фінансової підтримки квартальних комітетів району

 
        Основні проблеми :

        недосконалість створення належних умов для участі жителів кварталів у вирішенні питань місцевого значення в межах діючого законодавства;

 
 

        Мета:

        забезпечення належних умов для участі жителів кварталів Кіровського району у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;

        задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

        забезпечення квартальних комітетів матеріально – технічними ресурсами для забезпечення ефективного виконання покладених на них повноважень.

 
        Завдання, напрями діяльності та заходи:

        представлення разом з депутатами інтересів жителів кварталу у районній у місті раді та її виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади;

        сприяння додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

        здійснення контролю за якістю наданих громадянам, які проживають на території кварталу, житлово-комунальних послуг;

        організація надання допомоги людям похилого віку, інвалідам, одиноким та непрацездатним громадянам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям;

        розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян та вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю квартальних комітетів;

        інформування громадян про діяльність квартальних комітетів.

        Реалізація заходів проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства України. Напрями діяльності та перелік заходів формуються згідно з додатком, що додається до Програми, у якому визначено джерела фінансування і який, у разі потреби, може бути доповнено додатковими  даними.

 
        Ресурсне забезпечення:

        видатки для вирішення завдань фінансової підтримки квартальних комітетів Кіровського району м.Кіровограда будуть здійснюватися з районного у місті бюджету.

 
        Очікувані результати :

        створення умов для участі жителів кварталів у вирішенні питань місцевого значення;

        підвищення активності населення у вирішенні проблем місцевого значення;

        залучення жителів кварталів до участі у заходах щодо проведення робіт з благоустрою, місцевих програмах соціально-економічного і культурного спрямування.

 
 

 2. Система контролю та звітності за ходом виконання Програми

 
        Основними напрямами контролю за виконанням Програми є:

        річна звітність виконавчих органів Кіровської районної у м.Кіровограді ради, яка надається до відділу комунального господарства виконкому, про виконання відповідних розділів Програми;

        аналіз ходу виконання Програми та інформування з цього питання Кіровської районної у м.Кіровограді ради та її виконавчого комітету здійснюється відділом комунального господарства виконкому.

 
3. Заключні положення

 

        Програма є орієнтиром для ефективного розв'язання  проблем  соціально-

економічного розвитку, підвищення добробуту населення Кіровського району м.Кіровограда.

 

        Результатом здійснення заходів Програми має стати:

        закріплення демократичних традицій у суспільно-політичному житті;

        зменшення соціальної напруги;

        формування активної громадської позиції жителів району, залучення їх до вирішення наявних соціально-економічних проблем.

 
_______________________
 
 
 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада