Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №13

           

У К Р А Ї Н А                               

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 27 лютого 2018 року                                                                             № 13

 

Про надання дозволу опікуну

Б* М.І. на виконання дій

від імені недієздатного Б* В.Б.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневролологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня              2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 25 січня  2018 року № 1), розглянувши заяву опікуна Б* М.І., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Б* М* І*:

          зняти з реєстрації місця проживання недієздатного Б* В* Б* за адресою: м. К*, вул. О*, буд. *, кв. **;

          оформити підопічного Б* В* Б* до психоневрологічного інтернату.

          2. Зобов’язати опікуна Б* М* І* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії  документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного Б* В* Б* до психоневрологічного інтернату, в шестимісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О. Кришко

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада