Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №114

 

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 листопада 2020 року                                                № 114

 

Про надання дозволу опікуну

Б* на виконання дій

від імені недієздатної Б*

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи рішення опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (протокол від 11 листопада 2020 року № 11), розглянувши заяву опікуна Б* від 04 листопада 2020 року № Б-*о/п , виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну Б* від імені недієздатної Б*:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатну Б* за адресою: м. Кропивницький, вул. Б*, буд. *, корп. *, кв.*;

оформити недієздатну Б*до психоневрологічного інтернату.

2. Зобов’язати опікуна Б*надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатної Б*до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної у місті ради, голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради Ірину ЖАРОВУ.

 

 

 

Заступник голови районної у місті ради                              Ірина ЖАРОВА

 

 

 

 

 

 

 

Віктор ЧОРНОГЛАЗОВ 37 13 71

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада