Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №105

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «21» листопада 2017 року №105

 

Про заборону дій опікуну

Г* В.І.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 67, 71 Цивільного кодексу України, пунктом 4.7 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 жовтня 2017 року № 10) та лист за підписом голови районної у місті ради від 27.06.2017 року № 1-19/26/1, надісланий на адресу філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Заборонити опікуну Г* В* І* знімати з поточного рахунку № 20407910 від 01.03.2017 року, що належить недієздатному Козаку Сергію Борисовичу грошові кошти, які залишилися на зазначеному рахунку в сумі 22044 (двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні.

2. Секретарю опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради надіслати до філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» до відома та використання в роботі:

копію цього рішення;

повторне роз’яснення щодо роботи з фінансовими рахунками осіб, яких визнано в судовому порядку недієздатними та обмежено дієздатними.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада