Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №104

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                   

від „19” грудня 2019 року                                                                   №104

 

Про надання допомоги

на поховання

 

               Керуючись підпунктом 4 пункту „а” частини першої статті 34, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня  2007 року  № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, рішенням   Кіровоградської   міської  ради  від  26  жовтня  2017  року    1168

 „Про затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого” та розглянувши службову записку начальника управління соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Закаблуковського В.О.

від 05 грудня 2019 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В :

 

        1. Надати допомогу громадянам на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, у розмірі 1000 (тисячі) грн. 00 коп. кожному на загальну суму                   5039  (п'ять  тисяч  тридцять дев'ять)  грн. 50  коп., в тому числі поштовий   збір 39 (тридцять дев'ять) грн. 50 коп., згідно з додатком.

 

        2. Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) перерахувати  кошти в сумі 5039 (п'ять тисяч тридцять дев'ять) грн. 50 коп. управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету для надання зазначеної допомоги згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

2

 

        3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Закаблуковський) кошти використати за призначенням.

 

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Закаблуковського В.О.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришняк 37 12 93

 

         Додаток

                                                                      до рішення виконавчого комітету

                                                                      Фортечної районної у

                                                                       м. Кропивницькому ради

„19” грудня 2019 року

№ 104

 

СПИСОК

громадян, яким надається допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,

яка зобов’язалася поховати померлого

 

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – К** О** О** – дружині К** М** М**,  який  помер  **   року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Л** В** О** – сестрі Ф** Є** О**, який помер ** року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – М** В** К** – дружині   М**   С**   А**,  який  помер  **  року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Х** А** М** – дружині М**   О**   С**,   який   помер   **   року, а/з № **;

       1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. – Я** В** В** – сусудці  Д** Р** А**, який  помер ** року, а/з № **.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого комітету                         В.Закаблуковський                

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада