Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №103

 У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від " 21" листопада 2017 року № 103

 

 

Про дотримання мінімальних гарантій в

оплаті праці на підприємствах, в установах

та організаціях Фортечного району м. Кропивницького

 

 

Керуючись статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району м. Кропивницького за дев'ять місяців 2017 року, виконавчий комітет районної у місті ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Бринзи М.А. про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району м. Кропивницького взяти до уваги.

 

2. Роботу управління соціального захисту населення виконавчого комітету щодо дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району м. Кропивницького визнати задовільною.

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету (Бринза) продовжити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності і господарювання, які зареєстровані на території району, щодо додержання вимог чинного законодавства про працю.

 

 

Голова районної у місті ради О. Кришко

 

 

 

Французан 37 12 93

Інформація

про дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району міста Кропивницького за дев'ять місяців 2017 року

 

Відповідно до наданих повноважень та метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-економічних та трудових відносин, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, легалізації заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (далі – управління) проведено наступну роботу.

Протягом дев'яти місяців 2017 року районною комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при виконавчому комітеті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради проведено дев'ять спільних засідань, на яких заслухано інформації від 105 керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців району, які допустили порушення законодавства про працю, а саме: мають місце факти нарахування заробітної плати нижче мінімального розміру, встановленого державою, існує заборгованість із виплати заробітної плати і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Керівникам та представникам підприємств, установ, організацій надаються рекомендації щодо додержання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та соціально-трудових відносин. На засіданнях розглядається стан справ на підприємствах району згідно з проведеними щотижневими моніторингами стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати та проводиться аналіз показників середньомісячної заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, на яких розмір середньої заробітної плати становить менше законодавчо встановленого мінімального розміру за результатами щомісячних моніторингів показників середньомісячної заробітної плати. За результатами проведеного щомісячного моніторингу показник середньомісячної заробітної плати працівників за основними видами економічної діяльності за серпень 2017 року становить 5409,80 грн., що складає 136,3 % у порівнянні з серпнем 2016 року (3969,40 грн.).

Проведення спільних засідань оформляється протокольно, письмова інформація про результати засідань та проведеної роботи надається до департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської міської ради.

Управління постійно співпрацює з Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості, Головним управлінням статистики в Кіровоградській області, Кропивницьким

2

об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кропивницькою об’єднаною державною податковою інспекцією, Кіровоградською місцевою прокуратурою, Федерацією профспілок Кіровоградської області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з питань додержання законодавства про працю.

Протягом звітного періоду спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління здійснено 99 обстежень з питань додержання законодавства про працю, а саме: вивчення стану заборгованості із виплати заробітної плати, організації оплати і нормування праці, дотримання умов колективного договору та використання трудових ресурсів. За результатами проведених обстежень керівникам підприємств, установ, організацій району надано 597 рекомендацій щодо дотримання вимог чинного законодавства.

Основні рекомендації, які надаються при проведенні обстежень, стосуються питань додержання законодавства про працю:

здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно у строки, встановлені колективним договором (не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата);

забезпечувати міжкваліфікаційну диференціацію між посадовими окладами працівників залежно від рівня їх кваліфікації та освіти при формуванні штатного розпису;

приводити у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" назви професій і посад штатного розпису та у трудових книжках працівників;

нараховувати і виплачувати індексацію заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства;

нараховувати і виплачувати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

дотримуватись термінів погашення заборгованості із виплати заробітної плати, визначених графіком погашення (у разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками та звільненими особами);

ліквідувати заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

інформувати щомісячно в письмовій формі працівників про розміри заробітної плати з розшифровкою нарахувань та утримань;

своєчасно попереджати працівників під особистий підпис про зміст наказів щодо введення нових або зміну діючих умов праці (оплати праці) в бік погіршення не пізніше, як за два місяці до їх запровадження;

 

 

3

вести трудові книжки, особові картки та книгу обліку руху трудових книжок працівників відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Протягом січня-вересня 2017 року надано 432 консультації представникам підприємств, установ, організацій та фізичним особам щодо оплати праці, колективно-договірного регулювання та належного оформлення трудових відносин.

Спеціалістами відділу постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо легалізації виплати заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. За результатами проведеної роботи щодо виявлення фактів "тіньової" зайнятості населення, легалізації виплати заробітної плати та належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, керівниками підприємств підтверджено факт укладання трудових договорів та легалізовано 117 робочих місць.

З метою посилення контролю за ліквідацією заборгованості із заробітної плати здійснюються щотижневі моніторинги показників заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району, результати яких надаються до Кіровоградської міської ради, Кіровоградської місцевої прокуратури і департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати перебувають на постійному контролі спеціалістів відділу.

Станом на 01 січня 2017 року (за результатами моніторингу) загальна заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району складала 2493,2 тис.грн. (п'ять економічно активних підприємств-боржників), у тому числі з розбивкою по галузях:

промисловість – 2303,6 тис.грн. (92,4 %);

колективні, громадські, особисті послуги – 189,6 тис.грн. (7,6 %).

Станом на 26 вересня 2017 року (за результатами моніторингу) заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району складає 1489,8 тис.грн. (чотири підприємства-боржники), у промисловості – 1489,8 тис.грн.

Суб'єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом відсутні.

Протягом січня-вересня 2017 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 1003,4 тис.грн., проте на державних підприємствах заборгованість зросла на 221,7 тис.грн. На комунальних підприємствах району заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Основними причинами невиплати боргів по заробітній платі з письмових пояснень керівників підприємств є: відсутність необхідних обсягів робіт, несвоєчасна оплата замовниками за виконані обсяги робіт, відсутність оборотних коштів у зв’язку з низькими темпами реалізації продукції,

4

відсутність замовлень на виконання робіт за основним профілем від головного замовника через відсутність фінансування програм по ремонту військової техніки з боку Міністерства оборони України, несвоєчасність надходження коштів від розпорядника проведення платежів та розрахунків.

Динаміку погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах-боржниках протягом 2017 року наведено у табличній формі, а саме:

 

з/п

Перелік

економічно активних підприємств-боржників

Заборгованість

із виплати заробітної плати

станом на:

Динаміка погашення

заборгова

ності, (тис.грн)

Кількість

працівників, яким не виплачено

заробітну плату на 26.09.2017

(осіб)

01.01.2017

(тис.грн.)

 

26.09.2017

(тис.грн.)

 

1.

ДП емонтний завод радіотехнічного обладнання"

0

334,3

+ 334,3

61

2.

ТОВ "Завод-фірма "Ось"

92,0

61,4

- 30,6

13

3.

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА"

2211,6

843,6

- 1368,0

201

4.

ДП "Кіровоградський КХП № 2"

0

250,5

+ 250,5

77

5.

КП "Комунальник-96"

13,5

0

- 13,5

-

6.

ПАТ "Вторинні ресурси"

125,0

0

-125,0

-

7.

ТОВ "Медтехсервіс"

51,1

0

- 51,1

-

У зв’язку з тим, що управління не має важелів впливу на керівників підприємств, а дії управління у вирішенні соціально-трудових питань носять рекомендаційний характер, матеріали з виявленими порушеннями законодавства про працю та трудові відносини подаються до контролюючих органів для вжиття відповідних заходів.

На теперішній час управління продовжує роботу по контролю за легалізацією і своєчасністю виплати заробітної плати, дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці та належним оформленням трудових відносин з найманими працівниками, ліквідацією заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Фортечного району місті Кропивницького.

 

 

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету М. Бринза

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада