Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 47

 У К Р А Ї Н А

КІРОВСЬКА РАЙОННА У М. КІРОВОГРАДІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 липня 2015 року                                                                       № 47

 

Про роботу зі зверненнями громадян

в апараті районної у місті ради та її

виконавчому комітеті, виконавчих

органах районної у місті ради

за І півріччя 2015 року

        

         Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 38, статтею 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про звернення громадян",  Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", заслухавши  інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради за І півріччя 2015 року, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Інформацію завідувача загального відділу виконавчого комітету Новак О.Г. про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті районної у місті ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах районної у місті ради за І півріччя 2015 року взяти до уваги.

 

         2. Роботу зі зверненнями громадян визнати такою, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

         3. Керівникам   виконавчих  органів  районної  у  місті  ради   постійно

тримати    на   контролі   терміни   та   якість   розгляду   звернень    громадян

відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Голова районної у місті ради                                                               С.Горбовський

 

 

 

 

 

 

 

 

Новак 35-12-71

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу зі зверненнями громадян в апараті Кіровської  районної у                   м. Кіровограді  ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради

за І півріччя 2015 року

 

         Робота зі зверненнями громадян в апараті Кіровської районної у                м. Кіровограді ради та її виконавчому комітеті, виконавчих органах Кіровської районної у м. Кіровограді ради у І півріччі 2015 року велася відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян », Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів, які регулюють роботу у цій сфері.

 

         Прийом громадян здійснюється відповідно до затвердженого графіка, який оприлюднено на дошці оголошень та на офіційному сайті районної у місті ради.

        

         До апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у  місті ради за І півріччя 2015 року надійшло 636 звернень, а саме:

 

кількість звернень, що надійшли поштою – 119;

кількість звернень на особистому прийомі – 517.

 

         Серед тих громадян, які у своїх зверненнях зазначили свій соціальний стан, є: 17 осіб зі статусом дитини війни, 17 одиноких матерів, чотири учасники  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дев'ять учасників війни, троє інвалідів І групи, 15 інвалідів ІІ групи, один  інвалід ІІІ групи, семеро учасників бойових дій та 21 ветеран праці. Серед дописувачів переважають найменш захищені категорії населення, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем.

 

         За звітний період громадянами, які звернулися до апарату районної у  місті  ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у  місті ради, порушено 647 питань, а саме:

 

діяльність органів місцевого самоврядування                                      -    9;

соціальний захист                                                                          - 287;

комунальне господарство                                                             -    7;

житлова політика                                                                                   -   11;

2

забезпечення дотримання законності та охорони

правопорядку, реалізація прав і свобод громадян                     -   77;

промислова політика                                                                    -     9;

праця і заробітна плата                                                                          -   14;

сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт        -     7;

охорона здоров’я                                                                                   -   27;

інших                                                                                             - 199.

 

         Виконавчі органи районної у місті ради своєчасно вживають заходи для вирішення питань, порушених громадянами у своїх зверненнях. При необхідності питання вирішуються із залученням голів квартальних комітетів району, спеціалістів житлово-експлуатаційних об'єднань Кіровоградської міської ради, відповідальних працівників управлінь і відділів Кіровоградської міської ради (за згодою). Вирішення питань тримається на контролі. Усі заяви при неостаточному вирішенні ставляться на додатковий контроль і тільки після їх вирішення з нього знімаються.

 

        З метою вивчення стану організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах районної у місті ради відповідно до вимог чинного законодавства України та на підставі графіка, затвердженого розпорядженням  голови  районної  у  місті  ради  від  02  лютого 2015 року

№ 5-с „Про перевірку стану роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах районної у місті ради", у виконавчих органах районної у місті ради в період з 09 по 12 лютого 2015 року було здійснено перевірку стану організації цього напрямку роботи, в ході якої встановлено:

        прийом громадян проводиться відповідно до розкладу особистого прийому громадян, затвердженого рішенням виконавчого комітету районної у місті ради від 16 грудня 2015 року №94 "Про розклад особистого прийому громадян";

        робота зі зверненнями громадян проводиться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства у виконавчих органах Кіровської районної у місті Кіровограді ради (зі змінами та доповненнями);

        в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету та територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда при реєстрації не проводиться класифікація звернень відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 року №858 Класифікатора;

        на інформаційних дошках управління та територіального центру відсутні графіки прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації, обласної і міської рад, районної у місті ради та її виконавчих органів;

        у виконавчих органах районної у місті ради не забезпечено ведення електронної бази реєстрації звернень.

 

3

        Зазначену вище інформацію викладено у відповідній довідці, яку доведено до відома керівників вказаних виконавчих органів. Станом на сьогодні відповідальними за діловодство ці порушення усунуті. Стосовно ведення електронної бази реєстрації звернень, керуючись 68 статтею Бюджетного кодексу України, на ім'я секретаря Кіровоградської міської ради підготовлено листа з проханням щодо матеріального забезпечення сучасної вимоги діловодства у придбанні програмного забезпечення автоматизації звернень громадян.

 

        У травні цього року стан організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах районної у місті ради перевірено начальником відділу по роботі зі зверненнями громадян Кіровоградської міської ради Пономарьовою О.М. Під час проведення перевірки порушень не виявлено, крім відсутності ведення електронної бази реєстрації звернень та, на думку перевіряючої, ведення не карткової, а журнальної форми реєстрації заяв, скарг та пропозицій. Але з 2013 року у виконавчих органах районної у місті ради ведеться як журнальна, так і карткова форми реєстрації звернень.

 

         У виконавчих  органах районної у місті ради першочергову увагу приділяють розгляду звернень ветеранів Великої Вітчизняної війни. Необхідно підкреслити, що розгляд цих звернень знаходиться на особливому контролі. Значну кількість питань, які порушувались ветеранами та інвалідами війни, вирішено позитивно. 

 

         Одним з основних завдань апарату районної у місті ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів районної у місті ради залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина.

 

 

Завідувач загального  відділу

виконавчого комітету                                                                                 О.Новак

 

 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада