Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Регламент

 З М І С Т

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………...

3

РОЗДІЛ II. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ……

5

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ……..

9

РОЗДІЛ IV. СЕСІЯ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ………………………….

10

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………..

10

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЙ ………………………………………..

12

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ ………………………….

14

ВНЕСЕННЯ І ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ НА РОЗГЛЯД

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ……………………………………………...

 

15

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РАЙОННОГО У МІСТІ БЮДЖЕТУ

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ …………………………….

 

20

ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЕСІЇ …………………………

21

РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ, ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ,
ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
…………………………………

 

23

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
…………………………………………………..

 

25

РОЗГЛЯД НА СЕСІЇ ЗВЕРНЕНЬ, ЗАЯВ, ПРОПОЗИЦІЙ ……………..

30

РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ, ЗАПИТАНЬ І ЗВЕРНЕНЬ ….

30

ОРГАНИ СЕСІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ …………………………...

32

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ………….

35

РОЗДІЛ VІ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ РАЙОННОЇ У МІСТІ

РАДИ ………………………………………………………………………

 

38

РОЗДІЛ VІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ………..

41

РОЗДІЛ VІІІ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ …………………….

44

РОЗДІЛ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ
РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
…………………………………………………

 

45

РОЗДІЛ Х. ОБРАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ВИБОРНІ ПОСАДИ …………………………………………………………..

 

 

47

ГОЛОВА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ …………………………………..

47

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ………………….

49

СЕКРЕТАР ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ …………………………………………………………………………..

 

51

РОЗДІЛ ХІ. ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА ……………………………………...

52

РОЗДІЛ ХІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ ……………..

54

 

 

ДОДАТОК 

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада