Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Проєкт рішення № 72

Проєкт 72

У К Р А Ї Н А

 

Р І Ш Е Н Н Я

ФОРТЕЧНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДИ

СЬОМА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 

від  «___» ___________ 2021 року                                                                  №  ____

 

Про  внесення змін до Регламенту

Фортечної районної у м. Кропивницькому

ради восьмого скликання

 

Керуючись статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна у місті рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до Регламенту Фортечної районної у м. Кропивницькому ради восьмого скликання, затвердженного рішенням районної у місті ради від   25 лютого 2021 року № 31, а саме:

  1.     Абзац третій статті 90 викласти в новій редакції: « Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом власного підпису  у картці голосування, яка виготовляється організаційним відділом виконавчого комітету,  окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради»;  

2 . Статтю 122 викласти в новій редакції: «Відкритим поіменним є голосування карткою, яка власноруч підписується депутатом напроти свого вибору  «за», «проти», «утримався». Лічильна комісія фіксує результати голосування депутатів, здійснює підрахунок голосів, заповнює лист результатів поіменного голосування та передає головуючому на пленарному засіданні, який оголошує загальні результати поіменного голосування з відповідного питання із зазначенням інформації щодо кількості голосуючих «за», «проти», «утримались». Будь – яка  інша позначка, а також позначка та підпис не увизначеному місці, лічильною комісією до уваги не береться. У такому випадку картка вважається зіпсованою.».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Фортечної   районної у місті Кропивницькому ради восьмого  скликання з питань дотримання прав людини, законності, громадського порядку, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту та заступника голови районної у місті ради І. ЖАРОВУ.  

 

 

Голова районної у місті ради                           Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена ГОЛУБ 24 32 60

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада