Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 22 грудня 2016 року №13

                                                                                                                 Проект                                   

                                                                            У К Р А Ї Н А

 

КІРОВСЬКА  РАЙОННА У МІСТІ  КІРОВОГРАДІ  РАДА

 

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   „____” грудня 2016  року                                                                № 65

 

Про Програму фінансової підтримки

квартальних комітетів Фортечного району

м. Кропивницького на 2017 рік

 

         Керуючись статтями  41, 59 Закону України  "Про місцеве самоврядування   в   Україні",   рішенням  Кіровоградської   міської  ради  від

10 червня 2016 року № 325 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді  радам  сьомого  скликання   та   їх  виконавчим  органам”, з метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Затвердити Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницького (далі - Програма) на 2017 рік (додається).

            2.Фінансовому відділу районної у місті ради (Поповкіна) при коригуванні районного у місті  бюджету  на 2017 рік передбачити бюджетні асигнування на реалізацію цієї Програми.

 

 

Голова  районної  у  місті  ради                                                       О. Кришко

ДОДАТОК

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада