Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про звільнення працівників з поважних причин

           Управління соціального захисту населення виконавчого комітету надає роз'яснення  щодо звільнення працівників  з поважних причин.

     На практиці найчастіше трапляється звільнення на підставі ст. 38 КЗпП України, якою передбачено розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, тобто за власним бажанням.

     Звільнення за власним бажанням може бути двох основних видів: звільнення з поважних причин та звільнення без поважних причин. Відмінність у тому, що у першому випадку працівник не зобов'язаний повідомляти адміністрацію про звільнення за два тижні. Він має право звільнитися і в день подання відповідної заяви – частина 3 статті 38 КЗпП України зобов'язує власника звільнити працівника, що має поважні для  цього причини, у строк, про який той просить.

         Перелік (невичерпний) поважних причин для звільнення за власним бажанням у законодавстві міститься у ст. 38 КЗпП України. При цьому припинення трудового договору з підстав ч. 3 ст. 38 КЗпП (внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору) передбачає обов'язкову виплату вихідної допомоги у розмірі, передбаченому у колективному договорі, але не менше  тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП). Тобто мінімальна виплата вихідної допомоги не може бути меншою за тримісячну заробітну плату.

        Відповідно до п. 2.25 Інструкції "Про порядок ведення трудових книжок працівників та вкладиші до них", при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство передбачає надання певних пільг та переваг,  запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин. Наприклад: "Звільнений за власним бажанням у зв'язку із зарахуванням до вищого навчального закладу" (ст. 38 КЗпП України) або "Звільнений за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію  за  інвалідністю" (ст. 38 КЗпП України).

    У заяві про звільнення потрібно вказати конкретні факти порушення умов договору чи трудового законодавства, які викликали таке рішення.

        Заява  має містити  вимогу провести остаточний розрахунок в строки, передбачені ст. 116 КЗпП України,  в тому числі  здійснити виплату вихідної допомоги у розмірі тримісячного  середнього заробітку згідно із ст. 44 КЗпП України.

         Заяву потрібно зареєструвати  в канцелярії, а на копії заяви позначити вхідний реєстраційний номер. У разі відмови у реєстрації заяви рекомендується відправити її цінним листом з описом вкладення та повідомлення про вручення.

  За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету за адресою: 

м.  Кропивницький,   вул.  Шатила, буд. 12,  каб. 22,  тел. 37 20 11.

                                                                

                                                                                  Прес-центр   виконавчого

                                                                                  комітету  Фортечної  районної

                                                                                  у  місті  Кропивницькому ради"

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада