Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про заборону дій опікуну Г* В.І.

 Проект

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” __________ 2017 року №_____

 

Про заборону дій опікуну

Г* В.І.

 

Керуючись підпунктом 4 пункту ”б” частини першої статті 34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 67, 71 Цивільного кодексу України, пунктом 4.7 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 27 жовтня 2017 року № 10), виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Заборонити опікуну Г* В* І* знімати з поточного рахунку № ******* від 01.03.2017 року, що належить недієздатному К* С* Б*, грошові кошти, які залишилися на вказаному рахунку в сумі **** (*****) гривні.

2. Секретарю опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради надіслати до філії Кіровоградського обласного управління АТ „Ощадбанк” до відома та використання в роботі:

копію цього рішення;

повторне роз’яснення щодо роботи з фінансовими рахунками осіб, яких визнано в судовому порядку недієздатними та обмежено дієздатними.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради О.Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада